Bezoekersbeurs

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Let op: de permanente call Bezoekersbeurzen komt te vervallen per 1 januari 2020.

Onderzoekers in Nederland kunnen een bezoekersbeurs aanvragen voor hooggekwalificeerde gepromoveerde buitenlandse senioronderzoekers. Die kunnen met deze beurs maximaal vier maanden in Nederland verblijven.

Waarvoor

Een bezoekersbeurs is bedoeld voor het bezoek van een buitenlandse onderzoeker die een belangrijke bijdrage levert aan een lopend Nederlands onderzoeksproject.

Het doel van de bezoekersbeurzen is het bevorderen van samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderzoekers. Dit vergroot de kennis over Nederlands onderzoek in het buitenland, en versterkt de expertise bij de Nederlandse onderzoeksgroep.

Voor wie

Onderzoekers (minimaal post-doc), met een vast dienstverband bij een van de Nederlandse universiteiten, KNAW-instituten, NWO-instituten, NKI, MPI Nijmegen, onderzoekers van de Dubble-bunddellijn bij de ESRF te Grenoble, NCB Naturalis, Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL) kunnen een bezoekersbeurs aanvragen.

Wat aanvragen

Verblijfkosten worden maximaal vier maanden vergoed met een vast bedrag van:

  • 1750 euro per maand voor een ervaren senioronderzoeker;
  • 2000 euro per maand voor een hoogleraar.

Internationale reiskosten worden vergoed tot een maximum van:

  • 500 euro voor onderzoekers uit Europa;
  • 1500 euro voor onderzoekers van buiten Europa.

Wanneer 

Er kan worden ingediend tot zes maanden voor de startdatum van het bezoek en tot het gereserveerde budget voor de programma’s Bezoekersbeurs, Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung, Samenwerking Japan, Samenwerking Taiwan en Samenwerking China reisbeurzen seminars is uitgeput.

Beoordeling

Criteria

Bij de beoordeling wordt gelet op:

  • kwaliteit van de aanvrager;
  • kwaliteit en senioriteit van de bezoeker;
  • kwaliteit en haalbaarheid van het werkplan voor het werkbezoek in samenhang met de gevraagde periode;
  • belang van het werkbezoek voor de voortgang van het lopende onderzoeksproject;
  • kennisbenutting.

Procedure

Beoordeling vindt plaats door de NWO-brede beurzencommissie. 

Looptijd

Per 1 januari 2020 start NWO een nieuwe fonds op waarmee activiteiten op het terrein van science diplomacy activiteiten zullen worden georganiseerd met landen waarmee Nederland haar diplomatieke betrekkingen wil intensiveren. Dat betekent dat de permanente call waarop voor bezoekers vanuit de hele wereld aanvragen kunnen worden ingediend, per 1 januari 2020 komt te vervallen.

De permanente call bezoekersbeurzen komt te vervallen per 1 januari 2020Let op!

Per 1 januari 2020 komt de Bezoekersbeurs te vervallen.

Contact

Hanneke Dekker Hanneke Dekker +31 (0)70 3494011 bezoekersbeurzen@nwo.nl