Aspasia

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning. 

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom aankomende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Aspasia voorziet in toekenning van premies om het aantal vrouwelijke wetenschappers op het niveau van universitair hoofddocent of hoogleraar te stimuleren.

Rectificatie (februari 2020): dit instrument staat open voor het volledige Koninkrijk der Nederlanden, niet alléén voor het land Nederland.

Waarvoor

Hoe hoger op de carrièreladder, hoe minder vrouwen. Dat geldt zeker voor het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek in Nederland. Het Ministerie van OCW, de VSNU en NWO besloten daar iets aan te doen. Aspasia moet ervoor zorgen dat meer vrouwelijke universitair docenten doorstromen naar het niveau van uhd of hoogleraar.

Het financieringsinstrument is bedoeld voor het bevorderen van vrouwelijke Vidi-kandidaten tot uhd en vrouwelijke Vici-kandidaten tot hoogleraar.

Voor wie

Aspasia is verbonden aan de Vidi- en Vici-competitie. In aanmerking komen:

  • vrouwelijke aanvragers van wie de Vidi- of Vici-aanvraag gehonoreerd is;
  • vrouwelijke aanvragers die na de interviewfase als zeer goed of excellent zijn beoordeeld maar die geen Vidi of Vici hebben gekregen: Colleges van Bestuur die deze kandidaten binnen een jaar na de besluitdatum van de Vidi- of Vici-ronde bevorderen tot respectievelijk uhd of hoogleraar, komen in aanmerking voor een premie (onder voorwaarden).

Wat aanvragen

Voor de aanvragers die gehonoreerd zijn bij de Vidi- en Vici-competitie is de premie 40.000 euro. Voor aanvragers die niet zijn gehonoreerd, is de premie 120.000 euro. De laatste groep ontvangt dus geen financiering uit de Vernieuwingsimpuls maar wel een hogere Aspasia-premie.

Wanneer

Na de toekenning van financiering in het kader van Vidi en Vici neemt NWO contact op met de kandidaten die voor een Aspasia-premie in aanmerking komen. Kandidaten die al respectievelijk uhd of hoogleraar zijn worden niet benaderd. Als de kandidaat daarmee instemt, draagt NWO haar voor bevordering voor bij haar College van Bestuur.

Beoordeling

Er zijn geen selectiecriteria. Als de bevordering voldoet aan de voorwaarden die in call for proposals zijn genoemd, kent NWO de premie toe.


Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Open voor aanvragen, alleen op voordracht

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Budget

in 2020, 4,2 miljoen euro

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Charlotte Jalvingh Charlotte Jalvingh +31 (0)70 3440671 aspasia@nwo.nl