Nationale Wetenschapsagenda - Thema: Opslag en Conversie

Deze call for proposals roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde partijen op tot het deelnemen aan onderzoeks- en implementatieprojecten rond Opslag en Conversie. De consortia werken interdisciplinair en zijn kennisketenbreed.

Waarvoor

Opslag en Conversie is het opslaan van hernieuwbare elektriciteit in chemische bindingen. Deze omzetting is onmisbaar in een duurzaam energiesysteem en vereist diepgaande fundamentele en toegepaste kennis op het gebied van Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM). Het doel van deze NWA call is om bruggen te slaan tussen uiteenlopende wetenschappelijke gebieden, tussen verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, praktijkgericht) en tussen diverse nationale en internationale agenda’s. Vergaande multi- en interdisciplinariteit, een kennisketenbrede aanpak en samenwerking met maatschappelijke partners incl. vakdepartementen, bedrijven en NGO’s zijn daarom cruciale kenmerken in de consortia van NWA-projecten en programma’s.

Voor wie

Aanvragen worden ingediend door een consortium waarin de brede kennisketen is vertegenwoordigd.

Wat aanvragen

De maximum NWO bijdrage aan een voorstel is € 1.300.000. Aanvragen hebben een een maximale looptijd van 6 jaar. Budget kan ingezet worden voor personeel, materieel en investeringen.

Wanneer

  • Deadline voor het indienen van aanvragen is 21 november 2019

Beoordeling

Criteria

De uitgewerkte aanvragen worden beoordeeld op de volgende drie criteria:

  1. Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
  2. Kwaliteit van het consortium;
  3. Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken.

Procedure

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of NWO de aanvraag in behandeling kan nemen. Alle ontvankelijke aanvragen worden ter beoordeling aan internationale referenten voorgelegd. Vervolgens nodigt een daartoe in te stellen beoordelingscommissie de aanvrager uit voor een interview waarbij de aanvrager de mogelijkheid krijgt om op de geanonimiseerde referenten rapporten te reageren (‘weerwoord’). De commissie wegen de argumenten van de referenten (ook onderling) en die van het weerwoord en stelt het definitieve oordeel en een prioriteitsvolgorde vast. De Raad van Bestuur van NWO neemt een besluit over honorering en afwijzing van onderzoeksaanvragen op basis van het honorerings-/prioriteringsadvies van de beoordelingscommissies.  
 


Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

21 november 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

Er is 3.812.000 euro beschikbaar voor deze call.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Nationale Wetenschapsagenda

Programma

ECCM

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Bas van Schooten Bas van Schooten +31 (0) 70 3494197 b.vanschooten@nwo.nl