Nationale Wetenschapsagenda - Wetenschapscommunicatie

Met financiering uit de call ‘NWA Wetenschapscommunicatie’ kunnen aanvragers bestaande concepten van wetenschapscommunicatie aanpassen, vernieuwen of verrijken met een andere dan de traditionele aanpak. Streven is om wetenschap nog toegankelijker maken voor een breed publiek.

 

08/07/2020
Let op! Er zat een fout in de nummering van vragen en verwijzing naar vragen in het formulier "Algemene verklaring AGVV". Download onderaan deze pagina het juiste formulier.

Waarvoor

Het doel van de call ‘NWA Wetenschapscommunicatie is om een divers palet van projecten te honoreren die de wetenschapscommunicatie in Nederland een nieuwe impuls kunnen geven. Zo moet wetenschap een ander publiek te bereiken: een publiek dat niet vanzelfsprekend met onderzoek in aanraking komt en onvoldoende beeld heeft van wat onderzoeksresultaten precies zijn en betekenen voor de maatschappij.

Ook kan zo'n project een ander licht werpen op de manier waarop het brede publiek naar een onderwerp kijkt. Er komen hopelijk nieuwe inzichten uit voort over hoe impact te genereren bij een ander publiek dan de toch al in wetenschap geïnteresseerde doelgroepen.

Voor wie

Voor wetenschappers of andere aanvragers verbonden aan universiteiten en hogescholen, TO2-instellingen, instituten en Rijkskennisinstellingen maar ook organisaties zonder winstoogmerk waaraan een aanvrager is verbonden en aanvragers verbonden aan (wetenschaps)musea die lid zijn van de Museumvereniging.

Afhankelijk van het aangevraagde subsidiebedrag worden eisen gesteld aan de aanwezigheid van consortiumpartners. Een consortium kan bestaan uit een of meerdere aanvrager(s) of een combinatie van aanvrager(s) en maatschappelijke samenwerkingspartner(s). Er geldt:

 • Kleine projectvoorstellen (≤ €25.000) kunnen door één organisatie (van de aanvrager) worden ingediend.
 • Middelgrote projectvoorstellen (> €25.000 en ≤ €50.000) worden ingediend namens ten minste twee organisaties (waarvan minimaal één aanvrager).
 • Grote projectvoorstellen (>€50.000 en ≤ €200.000) worden ingediend namens ten minste drie organisaties (waarvan minimaal één aanvrager).

Uitgebreide informatie kunt u vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals.

Wat aanvragen

Binnen deze ronde kunnen aanvragen ingediend worden in de volgende budgettaire bandbreedtes:

 • Kleine projecten (maximaal € 25.000).
 • Middelgrote projecten ( >€ 25.000 en maximaal € 50.000)
 • Grote projecten (>€ 50.000 en maximaal € 200.000).

Het aangevraagde subsidiebedrag bepaalt de bandbreedte waarin de aanvraag wordt ingediend.

Er kunnen de volgende kosten worden aangevraagd:

 1. Personele kosten
 2. Materiële kosten

Aanvragers verbonden aan (wetenschaps)musea kunnen uitsluitend de als investeringssteun en/of exploitatiesteun in aanmerking komende kosten genoemd in de bijlage van deze call for proposals aanvragen ten behoeve van het project. Daarbij geldt dat slechts 80 % van het totaal van de in aanmerking komende projectkosten voor deze organisaties door NWO zal worden gesubsidieerd. Uitgebreide informatie kunt u vinden in paragraaf 3.2 en de bijlage van de call for proposals.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van aanvragen is 22 september 2020 om 14:00 uur CE(s)T.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende 4 criteria:

 1. Vernieuwende wetenschapscommunicatie (30% weging)
 2. Expertise van aanvrager of consortium (30% weging)
 3. Effect en kennisdeling (20% weging)
 4. Projectopzet (20% weging)

Meer informatie over de operationalisering en deelaspecten van de criteria kunt u vinden in paragraaf 4.2 van de call for proposals.

Procedure

De aanvragen worden per bandbreedte beoordeeld door een beoordelingscommissie. Vanwege het bijzondere karakter van de call ‘NWA Wetenschapscommunicatie wordt er in de beoordelingsprocedure geen gebruikt gemaakt van referenten. De beoordelingscommissie stelt op basis van de aanvragen per bandbreedte de definitieve prioritering op en legt hun voorstel voor aan de raad van bestuur van NWO. De raad van bestuur besluit over toekenning of afwijzing van de aanvragen.

Meer informatie over het tijdpad en de procedure kunt u vinden in paragraaf 4.1 van de call for proposals.

Meer informatie

De NWA Wetenschapscommunicatie call is onderdeel van het NWO Programma dat NWO in opdracht van het Ministerie van OCW uitvoert.

Contact

Anne van der Ham, MSc (Programmamedewerker) Anne van der Ham, MSc (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001316 nwa-wecom@nwo.nl