Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC)

Interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia worden opgeroepen tot het indienen van onderzoeksvoorstellen die het brede en vernieuwende karakter van de NWA tot uitdrukking brengen.

LET OP: de datum voor het indienen van uw uitgewerkte voorstel is verplaatst naar 31 januari 2019, 14.00 uur. Het indienen van een uitgewerkte aanvraag is alleen mogelijk indien u een vooraanmelding heeft ingediend.

Het formulier voor de uitgewerkte aanvragen staat nu online, zodat u zich alvast kunt voorbereiden op het eventueel uitwerken van uw vooraanmelding. Het advies over het al dan niet uitwerken van uw vooraanmelding ontvangt u in week 50.

De 25 routes uit het portfolio voor Onderzoek en Innovatie zijn hierbij het uitgangspunt.

Waarvoor

Het doel van dit instrument is de financiering van onderzoek en innovatie op (delen van) de routes van de NWA of tussen routes. In het onderzoek wordt aangezet tot samenwerking zowel binnen de gehele publieke kennisketen als tussen de gehele kennisketen en maatschappelijke partners. 

Voor wie

Aanvragen worden ingediend door een consortium. We onderscheiden drie categorieën van deelnemers aan een consortium: 

 1.  Hoofdaanvrager
 2.  Medeaanvrager(s)
 3.  Cofinancier(s)

De hoofdaanvrager dient namens het consortium de aanvraag in. Meer informatie over de drie categorieën deelnemers evenals specifieke voorwaarden voor wie kan indienen kunt u vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals.  

Wat aanvragen

In deze financieringsronde kunnen aanvragen worden ingediend in de volgende bandbreedtes:

 • 0,5-2 M€
 • 2-5 M€
 • 5-10 M€

Let op: Het gaat bij de bandbreedtes om het totale projectbudget inclusief de cofinanciering (in cash en/of in-kind). Daaruit volgt dat bij een 90/10 verdeling subsidie/cofinanciering, er 9 miljoen subsidie aangevraagd kan worden en 1 miljoen cofinanciering ingebracht kan worden. Stel dat er 1,5 miljoen cofinanciering wordt ingebracht, dan kan er maximaal 8,5 miljoen subsidie worden aangevraagd.

De begroting wordt opgebouwd aan de hand van NWO-breed gestandaardiseerde bouwstenen, de zogenaamde modules. Er zijn zes modules beschikbaar in deze call:

 1.  Personele kosten
 2.  Materiële kosten
 3.  Investeringen
 4.  Kennisbenutting en ondernemerschap 
 5.  Internationalisering en Money follows Collaboration
 6.  Programmamanagement

Uitgebreide informatie over de modules kunt u vinden in paragraaf 3.2 van de call for proposals. 

Cofinanciering
De cofinanciers van het consortium dienen gezamenlijk minimaal 10% van het totale projectbudget bijeen te brengen. Deze cofinanciering mag in cash en/of in-kind worden geleverd. 

De voorwaarden omtrent cofinanciering kunt u vinden in paragraaf 3.5 van de call for proposals. 

Wanneer

Vanaf 2 juli is het mogelijk om een vooraanmelding in ISAAC in te dienen.

 • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen was 11 september 2018, om 14:00 uur CE(S)T.
 • De deadline voor het indienen van aanvragen is 31 januari 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Het indienen van een vooraanmelding is verplicht voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag. 

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld op de volgende drie criteria:

 1.  Kwaliteit van het onderzoeksvoorstel;
 2.  Kwaliteit van het consortium;
 3.  Potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken

Meer informatie over de operationalisering en deelaspecten van de criteria kunt u vinden in paragraaf 4.2 van de call for proposals. 

Procedure

De beoordelingsprocedure kent twee fasen: vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen.

De vooraanmeldingen worden beoordeeld door de beoordelingscommissie(s) zonder gebruik te maken van externe referenten. De aanvragers van de vooraanmeldingen die als 'kansrijk' worden aangemerkt ontvangen het advies om de aanvraag verder uit te werken.

De uitgewerkte aanvragen worden voorgelegd aan referenten. Aanvragers krijgen vervolgens de mogelijkheid om schriftelijk te reageren op de geanonimiseerde adviezen van de referenten (weerwoord). De uitgewerkte aanvragen met referentencommentaar en voorzien van weerwoord zullen vervolgens ter beoordeling worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie. Interviews zijn een optioneel onderdeel van de procedure. De beoordelingscommissie stelt aan de hand van de beoordeling de prioritering per bandbreedte voor. Dit prioriteringsvoorstel wordt vervolgens voorgelegd aan de programmacommissie. De programmacommissie toetst de procedure marginaal en stelt op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie de definitieve beoordeling van de aanvragen vast. De raad van bestuur van NWO besluit over toekenning of afwijzing van de aanvragen.

Meer informatie over het tijdpad en de procedure kunt u vinden in paragraaf 4.1 van de call for proposals.

Meer informatie

De NWA-ORC call is onderdeel van het NWA-programma dat NWO in opdracht van het Ministerie van OCW uitvoert. 

Let op!

Overweegt u indiening van een aanvraag in dit instrument? Houd rekening met de volgende beperking voor de NWO Open Competitie – SGW, voor NWO-projecten die na 25 september 2018 van start zijn gegaan: een aanvrager mag maximaal 1 jaar voor de geplande einddatum (= einddatum laatste aanstelling) van het langstlopende project binnen NWO, waarbij hij/zij aanvrager/projectleider is, een nieuwe aanvraag indienen.

Contact

Mw. I.M. van Leeuwen MSc Mw. I.M. van Leeuwen MSc +31 (0)70 3494312 / +31 (0)6 121 621 38 nwa-orc@nwo.nl