Kleine projecten voor NWA-routes 2020

Binnen deze call for proposals kan het routemanagement van elke NWA-route geld aanvragen voor maximaal 3 kleine projecten. De projecten kunnen zich richten op een vernieuwend idee of op kennisbenutting van bestaande kennis.

Waarvoor

NWO voert in opdracht van het ministerie van OCW het NWA-programma uit. NWO vindt het belangrijk om de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda te ondersteunen. Binnen deze call for proposals kan het routemanagement van een NWA-route geld aanvragen voor kleine projecten. De projecten kunnen zich richten op een vernieuwend idee of op kennisbenutting van bestaande kennis. 

Deze kleine projecten dienen bij te dragen aan voor de route relevante onderwerpen en dienen wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact van de route te vergroten. Het routemanagement dient een transparant proces te doorlopen om samen met een brede achterban te komen tot een selectie van de voorgestelde subprojecten en dient dit proces te omschrijven in de aanvraag. Ook dienen er nieuwe en onverwachte verbindingen te worden gelegd bijvoorbeeld tussen disciplines, organisaties en onderzoeksvelden. De beoordelingscommissie beoordeelt het voorstel op deze verbindingen en de relevantie.

Voor wie

  • Alleen de boegbeelden en/of trekkers van de 25 routes uit het Portfolio voor onderzoek en innovatie van de Nationale Wetenschapsagenda kunnen penvoerder zijn. Zie deze lijst voor alle routes, routetrekkers en boegbeelden. In deze lijst staan bij sommige routes meerdere boegbeelden en/of meerdere routetrekkers: op de aanvraag kan slechts één aanvrager staan per route.
  • Er kan slechts 1 aanvraag per route worden ingediend.
  • In de call for proposals kunt u de specifieke voorwaarden vinden voor penvoerder en mede-aanvragers

Wat aanvragen

Er kan maximaal € 150.000,- per aanvraag worden aangevraagd, verdeeld over maximaal drie subprojecten van elk maximaal € 50.000. De subprojecten kunnen zich richten op een vernieuwend idee of op kennisbenutting van bestaande kennis. Zie de call for proposals voor verdere details.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van aanvragen is 29 oktober 2020 om 14:00:00 uur CE(S)T

Beoordeling

Criteria

I. Verbindingen
II. Relevantie
III. Projectopzet

Meer informatie over de operationalisering en deelaspecten van de criteria kunt u vinden in paragraaf 4.2 van de call for proposals. 

Procedure

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling kan worden genomen. NWO toetst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in deze brochure onder ‘Subsidievoorwaarden’ (hoofdstuk 3). Aanvragen die hieraan niet voldoen worden niet in behandeling genomen. 

Voor de beoordeling is een beoordelingscommissie verantwoordelijk. De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de beoordelingscriteria. 

Meer informatie

De Kleine projecten voor NWA-routes call is onderdeel van het NWA Programma dat NWO in opdracht van het Ministerie van OCW uitvoert. 

 

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

29 oktober 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

3,75 miljoen euro

Wetenschapsterrein

NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Nationale Wetenschapsagenda

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van OCW

Contact

Annemarie van den Bos Annemarie van den Bos +31 (0)70 349 42 18 nwa-routes@nwo.nl