Top-up

De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool (hierna te noemen aanvrager) te zijn, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Met een onderzoeksproject dat afgerond is of in de laatste fase van het onderzoek.

Waarvoor

Top-up is een regeling die de aandacht voor doorwerking bij onderzoek stimuleert en faciliteert. Top-up richt zich op het stimuleren van doorwerking van het afgeronde onderzoek richting:

 1. het onderwijs;
 2. onderzoek en/of;
 3. de beroepspraktijk 

Voor wie

 Het Top-up project waarvoor subsidie wordt aangevraagd bouwt voort op één of meerdere (bijna) afgeronde onderzoeksprojecten en dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Aan het (afgeronde) project is een subsidie van Regieorgaan SIA toegekend van minimaal € 100.000,-.
 2. Voor (afgeronde) projecten waarbij Regieorgaan SIA medefinancier is, bedraagt de door Regieorgaan SIA verstrekte subsidie aan de hogeschool minimaal € 50.000,-.
 3. Aan het (afgeronde) project is nog niet eerder een Top-up subsidie toegekend.
 4. Het (afgeronde) project bevindt zich in de fase tussen de laatste drie maanden van de looptijd en uiterlijk zes maanden na einde looptijd vanaf moment van indienen 

Wat aanvragen

De maximaal aan te vragen subsidieomvang is € 10.000,-. De looptijd (duur) van het project is maximaal 12 maanden. 

Wanneer

 • Indieningsronde 7 sluit op dinsdag 2 april 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd.
 • Indieningsronde 8 sluit op dinsdag 15 oktober 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd.  

Beoordeling

Criteria

De subsidieaanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van vier beoordelingscriteria:

 • de mate waarin voortgebouwd wordt op de uitkomsten van het eerder uitgevoerde onderzoek;
 • verwachte mate van effectiviteit/doorwerking van de gekozen aanpak;
 • haalbaarheid (geld, tijd, samenstelling en kwaliteit voorgestelde projectteam);
 • doelmatigheid (weegt de inzet op tegen het beoogde resultaat). 

Procedure

Op elk van de genoemde criteria moet voldoende worden gescoord om in aanmerking te komen voor positief advies van de beoordelingscommissie

Meer informatie

http://www.regieorgaan-sia.nl/content

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

15 oktober 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

900.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Contact

Martje van Ankeren Martje van Ankeren +31 (0)30 6331458 / +31 (0)6 57741997 martje.vanankeren@regieorgaan-sia.nl