SPRONG: Educatief

Hogescholen kunnen financiering aanvragen voor het verbinden van regionale samenwerkingsverbanden van leraren, lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers met een landelijk samenwerkingsverband van lectoren/onderzoekers op één thema. De financiering is bedoeld voor het uitvoeren van plannen die gericht zijn op het versterken van de infrastructuur en organisatie om de impact van praktijkgericht onderzoek in de praktijk en op de wetenschappelijke kennisbasis te versterken.

Waarvoor

SPRONG Educatief is onderdeel van het algemene SPRONG programma van Regieorgaan SIA. SPRONG staat voor Stimulering van PRaktijkgerichte ONderzoeksGroepen. Het SPRONG-programma richt zich niet direct op het opzetten en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, maar op infrastructurele randvoorwaarden om tot goed praktijkgericht onderzoek te komen. Denk hierbij aan netwerkvorming, vraagarticulatie, deskundigheidsbevordering en versterking van het organiserend vermogen van de instellingen,  zodat deze meer focus en massa krijgen en kunnen bijdragen aan duurzame verbetering van de kwaliteit van praktijkgericht onderzoek.

Voor wie

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door een penvoerende hogeschool namens een consortium van Nederlandse hogescholen en Nederlandse onderwijsinstellingen (in po/vo/mbo). Ook universiteiten kunnen onderdeel uitmaken van het consortium. 

Een consortium bestaat minimaal uit drie hogescholen en zes Nederlandse onderwijsinstellingen (po en/of vo en/of mbo). Betrokkenheid van andere onderzoekers, zoals van universiteiten, is mogelijk. Binnen elke hogeschool participeert minimaal één lectoraat, op basis van het door het consortium gekozen thema.

Binnen elk consortium is één van de lectoren hoofdaanvrager namens het CvB van de hogeschool waar hij of zij werkzaam is. Alleen hoofdaanvragers die een vooraanmelding hebben ingediend kunnen een uitgewerkte aanvraag indienen. 

Wat aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend met een looptijd van vier jaar en een budget van maximaal 400.000 euro. 
Het subsidiebedrag dient te worden besteed aan het creëren van de randvoorwaarden voor het bereiken van de doelstellingen van het consortium met betrekking tot het gekozen thema. 

Financiering kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor activiteiten in het kader van het versterken van het organiserend vermogen van het consortium en/of de randvoorwaarden voor het verhogen van de onderzoekskwaliteit, steeds onder voorwaarde dat dit betrekking heeft op het thema. Te denken valt hierbij onder andere, maar zeker niet uitsluitend, aan:

 • Het aanstellen van een coördinator of secretaris van het consortium;
 • Scholing of professionalisering van leden van het consortium;
 • Activiteiten of instrumenten die doorwerking kunnen bewerkstelligen;

Middelen voor het uitvoeren van onderzoek kunnen niet binnen dit programma worden aangevraagd. 

Wanneer

 • 28 maart 2019: deadline indienen vooraanmelding
 • 1 oktober 2019: deadline indienen uitgewerkte aanvragen

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van drie criteria: 

 1. Kwaliteit van het plan van aanpak (40%); 
 2. Kwaliteit van het consortium en de samenwerking (40%); 
 3. Planning, haalbaarheid en begroting (20%). 

Procedure

 • 16 januari 2019; Voorlichtings- en matchmakingsbijeenkomst
 • 28 maart 2019:  Deadline indiening vooraanmeldingen
 • april 2019: Beoordelings beoordeelt vooraanmeldingen 
 • 8 april 2019: Bekendmaking advies vooraanmeldingen
 • 24 april 2019: Workshop voor aanvragers (verplicht)
 • 1 oktober 2019: Deadline indiening uitgewerkte aanvragen
 • oktober 2019: Voorlopige beoordeling beoordelingscommissie (hoor)
 • november 2019: Interviews beoordelingscommissie met aanvragers (wederhoor)
 • december 2019: Vaststelling definitieve beoordeling beoordelingscommissie
 • december 2019: Besluitvorming bestuur Regieorgaan SIA
 • december 2019: Bekendmaking 

Meer informatie

http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoekscapaciteit/Sprong+Educatief 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

1 oktober 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

€ 475.000,-

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Drs. Inez Meurs Drs. Inez Meurs t: +31 (0)6 51319114 inez.meurs@regieorgaan-sia.nl