SPRONG Groen

Alleen de volgende vier groene hogescholen (HAO-instellingen) kunnen als hoofdaanvrager subsidie aanvragen voor SPRONG Groen, dit zijn: Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland en HAS Hogeschool.

Waarvoor

SPRONG Groen heeft als doel om krachtige SPRONG-groepen (expertiseclusters) te creëren bestaande uit een samenwerking tussen de vier groene hogescholen en hun kennis- en praktijkpartners.

Voor wie

Alleen de volgende vier groene hogescholen (HAO-instellingen) kunnen als hoofdaanvrager subsidie aanvragen voor SPRONG Groen, dit zijn: Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland en HAS Hogeschool. Dit zijn door de overheid bekostigde hogescholen zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Ook de mede-aanvrager is een door de overheid bekostigde hogeschool. Dit zijn hogescholen zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Wat aanvragen

U kunt minimaal € 3,6 miljoen en maximaal € 4 miljoen aanvragen voor een periode van vier jaar. U kunt de subsidie niet buiten die periode gebruiken. Het traject dat uw wilt uitvoeren start drie maanden na subsidieverlening. Met de subsidie kunt u alleen de activiteiten uitvoeren die in uw gehonoreerde aanvraag staan.

Wanneer

U kunt uw aanvraag uiterlijk indienen op 11 maart 2021, 14:00:00 uur CE(S)T. Aanvragen die na de sluitingsdatum bij ons binnenkomen, nemen wij niet in behandeling.

Beoordeling

Criteria

Criterium 1 kwaliteit consortium

In welke mate draagt het consortium bij aan de maatschappelijke vraagstukken binnen de KIA Landbouw, Water en Voedsel?

Criterium 2 kwaliteit SPRONG-groep

In welke mate is het haalbaar dat de onderzoeksgroep doorgroeit naar een krachtige SPRONG-groep binnen de SPRONG Groen-periode?

Procedure

Als wij uw aanvraag ontvankelijk verklaren, nemen wij deze in behandeling. Wij leggen uw aanvraag voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag in een eerste ronde. Deze voorlopige beoordeling wordt schriftelijk onderbouwd aan de aanvrager medegedeeld.

Na de eerste commissievergadering volgen onderstaande stappen:

  1. Schriftelijke hoorbrief met vragen;
  2. wederhoor via een interviewronde voor alle aanvragers;
  3. eindvergadering met beoordelingscommissie.

In deze call wordt geen gebruik gemaakt van referenten. Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen is de Code omgang met persoonlijke belangen van toepassing.

Meer informatie

https://regieorgaan-sia.nl/financiering/sprong/

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

11 maart 2021 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

4 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Martje van Ankeren Martje van Ankeren +31 (0)30 6331458 / +31 (0)6 57741997 martje.vanankeren@regieorgaan-sia.nl