Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg

Hogescholen kunnen financiering aanvragen voor praktijkgericht onderzoek dat bijdraagt aan de ambities en doelen van de KIA 2020-2023 Gezondheid en Zorg.

Waarvoor

De centrale missie luidt als volgt: In 2040 leven alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid, en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% afgenomen. Deze regeling richt zich met name op missie II, zorg op de juiste plek: In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.

Voor wie

Hogescholen kunnen een aanvraag indienen. De aanvraag dient te zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector.
De aanvraag wordt ondersteund door een actief betrokken consortium met partners die voldoende kennis en kunde hebben om het onderzoek uit te voeren. Bij aanvang van het beoogde project heeft het consortium zich door
ondertekening van het aanvraagformulier verzekerd van deelname van twee of meer mkb-ondernemingen.
Tevens kunnen kennisinstellingen, koepel- of brancheorganisaties,
beroepsverenigingen, en bestuurlijke eenheden zoals gemeenten en provincies in het consortium deelnemen. Van de deelnemende mkb-ondernemingen moeten er minimaal twee in Nederland gevestigd zijn.

Wat aanvragen

Het maximaal beschikbare budget voor deze regeling is € 3.000.000. Per project kun je maximaal € 300.000 aanvragen. De cofinanciering moet ten minste 50% van de totale projectkosten bedragen

Wanneer

  • Deadline is op 10 november 2020, 14:00 CE(S)T

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van drie beoordelingscriteria:

  • vraagarticulatie (25%),
  • netwerkvorming (25%)
  • kwaliteit van het onderzoeksplan (50%).

Procedure

10 nov. 2020, 14.00 uur CE(S)T Deadline indiening aanvragen
januari 2021  Vergadering beoordelingscommissie
februari 2021  Hoor en wederhoor
februari 2021  Vaststelling beoordeling door beoordelingscommissie
maart 2021 Besluitvorming door bestuur Regieorgaan SIA en bekendmaking

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van Regieorgaan-SIA.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

10 november 2020 14:00

Budget

300.000 per project

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek