Lectoren bij de Instituten - L.INT

NWO-instituten en hogescholen kunnen een bedrag van 187.500 euro aanvragen voor de aanstelling van een lector die 50-50 bij instituut en hogeschool werkt voor een periode van vier jaar.

Waarvoor

De aangestelde lector vormt een brug tussen de big science van de instituten en de beroepspraktijk waar de hogeschool in geworteld is. De kennisketen wordt zo versterkt, kennis, personeel, studenten en bedrijven gebruiken deze brugfunctie.

Voor wie

Een hogeschool en een instituut zijn aanvrager en mede-aanvrager (in willekeurige volgorde). De lector werkt minimaal 0,8 fte, verdeeld over hogeschool en instituut. Instituut en hogeschool dragen inkind bij aan de samenwerking. Er is uitzicht op samenwerking met bedrijven.

Wat aanvragen

187.500 euro voor vier jaar voor de (gedeeltelijke) salariskosten van de lector, voor een periode van vier jaar.

Wanneer

  • De sluitingsdatum is 26 november 2019

Beoordeling

Criteria

  • kwaliteit invulling lectorpositie
  • kwaliteit onderzoeksactiviteiten

Procedure

  • ontvankelijkheidstoets
  • schriftelijke beoordeling door de beoordelingscommissie
  • terugkoppeling bevindingen aan aanvrager
  • interview aanvrager door de beoordelingscommissie (tevens hoor-wederhoor)
  • formulering advies door beoordelingscommissie aan SIA-bestuur
  • besluit SIA-bestuur

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

26 november 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

187.500 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Dhr. F. Karelse Dhr. F. Karelse +31 (0)30 633 1450 frank.karelse@regieorgaan-sia.nl