KIEM-hbo 2019

KIEM-hbo 2019 biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb en/of publieke partijen.

Waarvoor

De regeling KIEM-hbo 2019 heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op het uitvoeren van innovatieprojecten. De samenwerkingsverbanden bestaan uit hogescholen, mkb-ondernemingen en eventueel publieke partijen. Het betrekken van andere kennisinstellingen zoals instituten en universiteiten bij de samenwerking wordt aangemoedigd. De samenwerkingsverbanden voeren gemeenschappelijke activiteiten uit op het gebied van praktijkgericht onderzoek en innovatie.

Voor wie

Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen aanvragen indienen. Lectoren of senior onderzoekers zijn verantwoordelijk voor een aanvraag. Vanuit de praktijk doen 2 deelnemers mee.

Wat aanvragen

Per project kunt u €  20.000,- aanvragen. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden. De deelnemers binnen het project dragen minimaal €  10.000,- van de totale kosten bij aan het project.

Wanneer

  • Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend vanaf maandagmiddag 16 september 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd en tot uiterlijk donderdag 26 november 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd.
  • Er wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste ophaalmoment is dinsdag 8 oktober 2019 om 14:00 uur Nederlandse tijd. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van vier criteria: Vraagarticulatie, Netwerkvorming, Innovatie en Haalbaarheid projectplan.  Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over het beoordelingsproces en de criteria.

Procedure

Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen, wordt de aanvraag voorgelegd aan en beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoekswereld en uit de praktijk. Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen is de NWO code Omgang met Persoonlijke Belangen van kracht.

 


Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Persoonsgebonden

Budget

2.600.000,- euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dr. Michèle Sons Dr. Michèle Sons +31 (0)6 23301227 michele.sons@regieorgaan-sia.nl