KIEM-circulaire economie

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contact beperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

KIEM-circulaire economie (ce) biedt een impuls voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb.

Waarvoor

De regeling KIEM-ce heeft als doelstelling het stimuleren en opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden gericht op het uitvoeren van innovatieprojecten op het onderwerp circulaire economie. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit hogescholen, mkb-ondernemingen en eventueel publieke partijen. Het betrekken van andere kennisinstellingen zoals instituten en universiteiten bij de samenwerking wordt toegejuicht. De samenwerkingsverbanden voeren gemeenschappelijke activiteiten uit op het gebied van praktijkgericht onderzoek en innovatie. De aanvragen dienen inhoudelijk aan te sluiten op de transitieagenda’s die de overgang naar een circulaire economie moeten versnellen. 

Voor wie

Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen aanvragen indienen. Lectoren of senior onderzoekers zijn verantwoordelijk voor een aanvraag. Vanuit de praktijk doen 2 deelnemers mee, waarvan minimaal 1 mkber.

Wat aanvragen

Per project kunt u € 20.000,- aanvragen. De looptijd van het project bedraagt maximaal 12 maanden. De deelnemers binnen het project dragen minimaal € 10.000,- van de totale kosten bij aan het project.

Wanneer

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk donderdag 26 november 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd. Er wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste ophaalmoment is dinsdag 21 mei 2019. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van vier criteria: Vraagarticulatie, Netwerkvorming, Innovatie binnen de kaders van KIEM-ce en Haalbaarheid projectplan.  Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over het beoordelingsproces en de criteria.

Procedure

Wanneer een aanvraag in behandeling is genomen, wordt de aanvraag voorgelegd aan en beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoekswereld en uit de praktijk. Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen is de NWO-code Belangenverstrengeling van toepassing.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

26 november 2019 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

520.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Contact

Marcus van Leeuwen Marcus van Leeuwen +31 (0)30 6331466 marcus.vanleeuwen@regieorgaan-sia.nl