Werkplaatsen onderwijsonderzoek in het primair onderwijs

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het realiseren van werkplaatsen onderwijsonderzoek naar het bestrijden van onderwijsachterstanden in het po.

Waarvoor

In de werkplaatsen onderwijsonderzoek werken onderwijsprofessionals en onderzoekers samen aan ontwikkeling van en onderzoek naar interventies om hier nog beter zicht op te krijgen. Consortia zullen nieuwe interventies ontwikkelen of bestaande interventies doorontwikkelen. Deze ontwikkeling dient gepaard te gaan met onderzoek naar de werkzaamheid van de (door)ontwikkelde interventie.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen samenwerkingsverbanden, van Nederlandse besturen van scholen voor Primair Onderwijs en Nederlandse (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten en Nederlandse instellingen voor hoger beroepsonderwijs. Desgewenst kunnen ook andere partijen, zoals onderwijsadviesdiensten, bij het consortium worden betrokken.
Deze consortia dienen te bestaan uit ten minste twee schoolbesturen en minimaal tien scholen in totaal, lectoren/docent-onderzoekers verbonden aan ten minste één hogeschool en onderzoekers verbonden aan ten minste één universiteit.

Wat aanvragen

Voor deze subsidieronde 'Werkplaatsen onderwijsonderzoek in het primair onderwijs - Naar een kennisintensief onderwijsachterstandenbeleid in het po' is een totaalbudget van 2.400.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend met een looptijd van drie jaar en een budget van ten minste 500.000 euro en maximaal 600.000 euro.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van intentieverklaringen was 7 mei 2019, 14:00 uur.
 • De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 21 mei 2019, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

 • Kwaliteit plan van aanpak (40%)
 • Kwaliteit van het consortium en de samenwerking (30%)
 • Planning en haalbaarheid (20%)
 • Financiën en begroting (10%)

Procedure

 • Informatiebijeenkomst
 • Indiening van intentieverklaringen
 • Indiening van uitgewerkte aanvragen
 • In behandeling nemen van de aanvragen
 • Voorselectie (optioneel)
 • Preadvisering beoordelingscommissie
 • Interviews door de beoordelingscommissie
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming door de programmaraad

Meer informatie

Contactpersonen bij partners

 


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

21 mei 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2.400.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van OCW, PO-Raad

Contact

Dr. Nina Ouddeken Dr. Nina Ouddeken +31 (0)70 3494104 n.ouddeken@nwo.nl