Samenhangende onderzoeksprojecten

Met het financieringsinstrument Samenhangende onderzoeksprojecten beoogt het NRO diepgang en samenhang in het onderwijsonderzoek mogelijk te maken. Binnen het NRO wordt onderzoek gedaan naar beleid en praktijk binnen het Nederlandse onderwijs.

Waarvoor

U kunt uitsluitend aanvragen indienen voor onderwerpen en vraagstukken binnen de zeven hoofdstukken van het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019:

 1. Onderwijsaanbod en curriculum
 2. Onderwijs en technologie
 3. De socialiserende functie van onderwijs
 4. Professionaliseren van onderwijsprofessionals
 5. Onderwijs en levensloop
 6. Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs
 7. Onderwijsvernieuwing en de rol van onderzoek

Voor wie

U kunt alleen een vooraanmelding indienen als u een gepromoveerde onderzoeker bent met een vaste aanstelling aan een Nederlandse (para)universitaire instelling.

Let op! Hoofd- of medeaanvragers van wie de aanvraag in de subsidieronde Samenhangende Onderzoeksprojecten 2016-2017 zijn gehonoreerd, kunnen geen aanvraag indienen in de huidige subsidieronde Samenhangende onderzoeksprojecten 2018.

Let op! De subsidierondes voor Samenhangende onderzoeksprojecten 2018 (PROO) en Beleidsgericht Onderwijsonderzoek 2018 (ProBO) vinden tegelijk plaats. Het is niet toegestaan om in beide rondes een aanvraag in te dienen.

Wat aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor samenhangende onderzoeksprojecten met een maximale looptijd van vijf jaar en tot een omvang van 600.000 euro.

Deze financiering is bedoeld voor aanvragen voor samenhangende onderzoeksprojecten van grotere omvang waarin meerdere onderzoekers samenwerken.

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen was 11 januari 2018, 14:00 uur.
 • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte voorstellen is 3 juli 2018, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

 • Wetenschappelijke kwaliteit
 • Wetenschappelijke betekenis
 • Past performance en track record
 • Programmatische betekenis

Procedure

De beoordelingsprocedure bestaat uit twee fases:

 • De beoordeling van de vooraanmeldingen (fase 1)
 • De beoordeling van de uitgewerkte voorstellen (fase 2)

Een breed samengestelde commissie beoordeelt de aanmeldingen en adviseert de Programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek van het NRO. De meest kansrijke kandidaten ontvangen half april 2018 een uitnodiging om een uitgewerkte aanvraag in te dienen. De minder kansrijke kandidaten wordt afgeraden een uitgewerkte aanvraag te schrijven.

Meer informatie

De uitgebreide beschrijving van de onderzoeksthema's treft u aan in het NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019. Deze is beschikbaar op de website van het NRO.

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

3 juli 2018 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

3,6 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Mw. R. Middelburg MSc Mw. R. Middelburg MSc +31 (0)70-344 05 10 r.middelburg@nwo.nl