Regie R&D-programma Onderwijsachterstandenbeleid

In deze subsidieronde kunnen consortia financiering aanvragen voor het uitvoeren van de regie op het R&D-programma Onderwijsachterstandenbeleid en het uitvoeren van het vergelijkend onderzoek uit dit programma.

Waarvoor

De regisseur van het R&D-programma Onderwijsachterstandenbeleid voert de regie over de verschillende onderzoeken in het programma, en heeft een aanjagende functie in de kennisdeling van het programma. Het vergelijkend onderzoek dient een kwalitatief duidend beeld te geven van de schoolverschillen op scholen met onderwijsachterstandenproblematiek.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door (consortia van) onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd. Onderwijsinstellingen en onderwijsadviesinstellingen mogen deel uitmaken van het consortium.

Wat aanvragen

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt in totaal 500.000,- euro.

 • Voor de regisseur van het 'R&D-programma ‘Effectieve interventies onderwijsachterstanden’' is een budget van 400.000,- euro beschikbaar voor een periode van 4 jaar (100.000,- euro per jaar).
 • Voor het vergelijkend onderzoek is een budget van 100.000,- euro beschikbaar.

Aanvragen kunnen worden ingediend met een looptijd van 4 jaar.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van intentieverklaringen was 16 april 2019, 14:00 uur.
 • De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 7 mei 2019, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

 • Praktijkervaring van het consortium (40%)
 • Onderzoekservaring van het consortium en plan van aanpak (40%)
 • Kwaliteit onderzoeksplan (20%)

Procedure

 • Indiening van intentieverklaringen
 • Indiening van uitgewerkte aanvragen
 • In behandeling nemen van uitgewerkte aanvragen
 • Voorselectie (optioneel)
 • Preadvisering beoordelingscommissie
 • Interviews door de beoordelingscommissie
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming programmaraad

Meer informatie

Contactpersonen bij partners

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

7 mei 2019 14:00

Budget

500.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Ministerie van OCW, PO-Raad

Contact

Dr. Nina Ouddeken Dr. Nina Ouddeken +31 (0)70 3494104 n.ouddeken@nwo.nl