Postdocs in de onderwijswetenschappen

Veelbelovende, pas gepromoveerde onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor een één- tot tweejarig verblijf aan een Nederlands wetenschappelijk onderzoeksinstituut.

Waarvoor

De subsidieronde ‘Postdocs in de onderwijswetenschappen richt zich op veelbelovende, pas gepromoveerde onderzoekers die nog aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan en van wie op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten kan worden verwacht dat ze een belangrijke plaats kunnen gaan innemen in de onderwijswetenschappen.

De wetenschappers wordt de mogelijkheid geboden kennis, vaardigheden en ervaring op te doen tijdens een verblijf van maximaal twee jaar aan een Nederlandse universiteit of een onderzoeksinstituut van de KNAW of NWO, anders dan waar zij gepromoveerd zijn.

Voor wie

De subsidie kan aangevraagd worden door onderzoekers die zijn afgestudeerd en met een promotieonderzoek bezig zijn, of niet langer dan één jaar geleden zijn gepromoveerd, gerekend vanaf de indieningsdeadline van deze call for proposals.

In de call for proposals vindt u de voorwaarden waaraan kandidaten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de selectieprocedure. 

Wat aanvragen

Kandidaten kunnen een onderzoeksverblijf aanvragen van minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden aan een Nederlands wetenschappelijk onderzoeksinstituut op basis van een voltijd aanstelling, hetzij aan een universiteit, hetzij bij een NWO of KNAW instituut. Het onderzoek moet in een aangesloten periode worden uitgevoerd en plaatsvinden bij één gastinstituut.

Per project is een budget van maximaal € 160.000,- beschikbaar.

In de call for proposals staan aanvullende eisen en voorwaarden aan de begroting vermeld.

Wanneer

Voor het indienen van een aanvraag is het indienen van een intentieverklaring verplicht.

  • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was dinsdag 26 februari 2019, 14:00 uur.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen was dinsdag 19 maart 2019, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

Alle aanvragen worden beoordeeld op de criteria kwaliteit van de aanvrager, kwaliteit van het onderzoeksvoorstel, kwaliteit van het gastinstituut en kennisbenutting. Deze criteria wegen respectievelijk 40%, 30%, 20% en 10% mee in het totaaloordeel.

In de call for proposals worden de beoordelingscriteria nader toeglicht. 

Procedure

Aanvragen worden beoordeeld door de beoordelingscommissie. De commissie formuleert een advies aan de programmaraad omtrent het honoreren en afwijzen van de aanvragen. De programmaraad neemt het besluit over de te honoreren voorstellen.

Voor een aanvraag aan de voltallige commissie voorgelegd wordt, wordt de aanvraag door enkele leden van de beoordelingscommissie schriftelijk beoordeeld. Deze schriftelijke beoordeling wordt (geanonimiseerd) aan de aanvrager toegestuurd. De aanvrager krijgt vervolgens één week de tijd om op deze beoordeling te reageren. 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

19 maart 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

480.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Luisa Solms, Msc Luisa Solms, Msc +31 (0)70 3494150 l.solms@nwo.nl