Peil.Onderwijs Mondelinge Taalvaardigheid speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilings- en verdiepend onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot mondelinge taalvaardigheid bij schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (voormalig cluster 4).

Waarvoor

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilings- en  verdiepend onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot mondelinge taalvaardigheid bij schoolverlaters in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (voormalig cluster 4).

Voor wie

De uitnodiging tot het indienen van een subsidieaanvraag, gaat uit naar consortia van onderzoekers aan kennisinstellingen. In deze consortia is naast inhoudelijke expertise op het gebied van mondelinge taalvaardigheid, expertise op het gebied van instrumentontwikkeling, dataverzameling en data-analyse aanwezig. Daarnaast is kennis van Nederlandse onderwijsveld vereist en specifiek het speciaal (basis) onderwijs, evenals het hebben van een netwerk daarbinnen. Ook commerciële bedrijven (denk aan toetsontwikkelaars) kunnen deel vormen van een consortium.

Wat aanvragen

Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het onderzoek verbonden personele als materiële kosten. De vergoeding hiervan is gebaseerd op het akkoord ‘Bekostiging wetenschappelijk onderzoek’.

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 2 februari 2017, om 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

 1. Kwaliteit van het onderzoeksplan
 2. Kwaliteit en innovativiteit van het beoogde instrumentarium
 3. Kwaliteit van het afnamedesign en het plan voor werving en feedback
 4. Kwaliteit van het consortium
 5. Prijs- kwaliteit verhouding

Het eerste criterium telt voor 35% mee in de eindbeoordeling. Het tweede en derde criterium tellen elk voor 15% mee, het vierde criterium telt voor 25% en het vijfde criterium telt voor 10%.

Procedure

Voor deze subsidieronde geldt een procedure met uitgewerkte aanvragen. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Publicatie van de call
 • Indiening van aanvragen
 • In behandeling nemen van de aanvragen
 • Interview met de aanvragers en beoordelingscommissie
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming door de programmacommissie.

 


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

2 februari 2017 14:00

Type

Investeringen

Budget

450.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)

Partners

Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OCW

Nieuw financieringsinstrumentarium

Om samenwerking te bevorderen harmoniseert NWO de huidige subsidie-instrumenten zoveel mogelijk.

Contact

Zwart, Mw. dr. R.C. Zwart, Mw. dr. R.C. +31 (0)70 3494024 opro@nro.nl