Peil.onderwijs Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilings- en verdiepend onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs.

Waarvoor

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilings- en verdiepend onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot Leesvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs.

Voor wie

De uitnodiging tot het indienen van een subsidieaanvraag, gaat uit naar onderzoekers aan kennisinstellingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium. In deze consortia is, naast inhoudelijke expertise op het gebied van leesvaardigheid, expertise op het gebied van instrumentontwikkeling, dataverzameling en data-analyse aanwezig. Daarnaast is kennis van het Nederlandse onderwijsveld (bij voorkeur van het (speciaal) basisonderwijs) vereist, evenals het hebben van een netwerk daarbinnen. Ook commerciële bedrijven (denk aan toetsontwikkelaars) kunnen deel uitmaken van een consortium.

Wat aanvragen

Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het onderzoek verbonden personele als materiële kosten. De vergoeding hiervan is gebaseerd op het akkoord 'Bekostiging wetenschappelijk onderzoek'.

Wanneer

 • De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen was 13 juni 2019, om 14:00 uur.
 • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was 11 juli 2019, om 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

 1. De kwaliteit van het onderzoeksplan
 2. De kwaliteit van het beoogde instrumentarium
 3. De kwaliteit van het afnamedesign en het plan voor werving en feedback
 4. De kwaliteit van het consortium
 5. Prijs-kwaliteitverhouding

Het eerste criterium telt voor 35% mee in de eindbeoordeling. Het tweede en derde criterium tellen elk voor 20% mee, het vierde criterium telt voor 15% mee en het vijfde criterium telt voor 10% mee.

Procedure

Voor deze subsidieronde geldt een procedure met intentieverklaringen en uitgewerkte aanvragen. De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Publicatie van de call
 • Informatiebijeenkomst
 • Indiening van intentieverklaringen
 • Indiening van aanvragen
 • In behandeling nemen van de aanvragen
 • Interview met de aanvragers en beoordelingscommissie
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming door de programmacommissie.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

11 juli 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

300.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

Inspectie van het Onderwijs, Ministerie van OCW

Contact

Mw. dr. N.Y. Ouddeken +31 (0)70 349 4104 n.ouddeken@nwo.nl