Overzichtsstudies - vrije onderwerpen

Onderzoekers van Nederlandse (onderzoeksinstituten die gelieerd zijn aan) universiteiten en van andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd kunnen aanvragen indienen voor een overzichtsstudie. Met dit financieringsinstrument wil het NRO de opbrengst van het onderzoek voor zowel onderwijspraktijk en -beleid als wetenschap vergroten.

Alle informatie over deze financieringsronde vindt u op de overkoepelende pagina. Via deze pagina kunt u een aanvraag doen voor financiering voor reviews op grond van wetenschappelijk onderzoek naar een vrij onderwerp.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

28 maart 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

550.000 euro (totaal, hier 100.000 euro)

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)

Nieuw financieringsinstrumentarium

Om samenwerking te bevorderen harmoniseert NWO de huidige subsidie-instrumenten zoveel mogelijk.

Contact

Renée Middelburg, MSC Renée Middelburg, MSC +31 (0)70 3440510 r.middelburg@nwo.nl

Contact

Mw. L. de Haas MSc Mw. L. de Haas MSc +31 (0)70 3440957 l.dehaas@nwo.nl