Kortlopend onderzoek Hoger Onderwijs 2020

In de ronde Kortlopend onderzoek Hoger Onderwijs 2020 kan subsidie worden aangevraagd voor overzichtsstudies naar onderwerpen die voor de hoger onderwijspraktijk en -beleid van belang zijn en waar actuele overzichtsartikelen van ontbreken. Overzichtsstudies geven weer wat op dit moment bekend is over een onderwerp en kunnen zo helpen bij het maken van geïnformeerde keuzes voor de hoger onderwijspraktijk en/of -beleid.

Wanneer

In de ronde Kortlopend onderzoek Hoger Onderwijs 2020 kan subsidie worden aangevraagd voor overzichtsstudies  naar onderwerpen die voor de hoger onderwijspraktijk en het hoger onderwijsbeleid van belang zijn en waar nog geen actuele overzichtsartikelen van bestaan. Overzichtsstudies geven op een goede wijze weer wat op dit moment bekend is over een onderwerp en kunnen zo helpen bij het maken van geïnformeerde keuzes voor de hoger onderwijspraktijk en/of beleid.

Voor Kortlopend onderzoek Hoger Onderwijs zijn zeven thema’s vastgesteld:

 1. De eerste 100 dagen in het hoger onderwijs
 2. Studentsucces in het hoger onderwijs
 3. Flexibilisering van onderwijspaden
 4. Betere aansluiting op de arbeidsmarkt en samenleving
 5. Regionale verankering en samenwerking
 6. Studentenwelzijn en opleiding
 7. Beoordelen van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg op opleidingsniveau

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door onderzoekers met een dienstverband aan (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen in Nederland waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.
Daarnaast moeten deze onderzoekers op de datum van de publicatie van de call for proposals in de Staatscourant geregistreerd staan in de NRO database voor urgent onderzoek met vermelding van de voor dit onderzoek benodigde expertise zoals beschreven in de call for proposals.

Wat aanvragen

Voor een onderzoeksvoorstel in deze ronde kunt u in totaal maximaal € 50.000 aanvragen met een maximale looptijd van 9 maanden. De budgetmodules (inclusief de maximum bedragen) die beschikbaar zijn, worden toegelicht onder paragraaf 3.2 in de call for proposals.

U kunt subsidie aanvragen voor personele kosten én materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn. Alle kosten moeten inhoudelijk gemotiveerd worden.

Wanneer

 • Intentieverklaringen indienen voor 15 oktober 2020, 14:00:00 uur CE(S)T.
 • Uitgewerkte aanvragen indienen voor 26 november 2020, 14:00:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 1. Wetenschappelijke kwaliteit (30%)
 2. Relevantie en aansluiting op het thema (30 %)
 3. Kwaliteit onderzoeker (20 %)
 4. Kennisbenutting (20 %)

Op alle criteria moet ten minste sprake zijn van een kwalificatie ‘goed’ om in aanmerking te komen voor subsidietoekenning.

Procedure

De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Indiening van intentieverklaring
 • Indiening uitgewerkte aanvraag
 • Beoordeling en besluitvorming

Als uw aanvraag ontvankelijk is, beoordeelt een jury uw aanvraag. De jury adviseert de programmacommissie Hoger Onderwijs over het al dan niet honoreren van de aanvraag.

15 oktober 2020 - Deadline indiening intentieverklaringen
26 november 2020 - Deadline indiening uitgewerkte aanvragen
December 2020 - Beoordeling jury en advies over honorering aanvragen
Half januari 2021 - Besluit programmacommissie HO
Eind januari 2021 - Het NRO informeert de indieners over het besluit
Maart 2021 - Start uitvoering overzichtsstudies

Meer informatie

Meer informatie over door NRO gefinancierd onderzoek naar het Hoger Onderwijs

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

15 oktober 2020 14:00

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

maximaal € 50.000

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dr. Jacobiene Meirink Dr. Jacobiene Meirink +31 (0)70 3494265 opro@nro.nl