Gelijke kansen richting de Toekomst

Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen voor het uitvoeren van impactonderzoek binnen de thema's 1) Studiekeuze op het vmbo en 2) Arbeidsmarktintrede vanuit het mbo. De twee impactonderzoeken hebben als overkoepelend doel om inzicht te bieden in de impact van (potentieel) werkzame mechanismen van (groepen van) bestaande interventies voor het bevorderen van de studiekeuze op het vmbo (thema 1) en de intrede in de arbeidsmarkt (thema 2) van jongeren met een (niet- westerse) migratieachtergrond vanuit het mbo.

Waarvoor

De ministeries OCW (directie MBO en Gelijke Kansen Alliantie) en SZW (directie Samenleving en Integratie) willen zich gezamenlijk inzetten voor jongeren met een (niet-westerse) migratieachtergrond bij de overgang van school naar werk (stage en eerste baan). Zij hebben het NRO gevraagd om twee onderzoeken uit te zetten naar de impact van interventies  gericht op het bevorderen van respectievelijk de studiekeuze op het vmbo  en de intrede op de arbeidsmarkt vanuit het mbo. 

Voor wie

U kunt als onderzoeker een aanvraag indienen als u verbonden bent aan een universiteit in het Koninkrijk der Nederlanden, een instelling voor hoger beroepsonderwijs of een andere onderzoeksinstelling in Nederland waar onafhankelijk onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

Een aanvraag telt een hoofdaanvrager en maximaal vier medeaanvragers. Een onderzoeker mag maximaal eenmaal indienen per thema in deze subsidieronde, hetzij als hoofdaanvrager, hetzij als medeaanvrager. Een onderzoeker mag dus wel (mede)aanvrager zijn bij zowel thema 1 als thema 2.

De hoofdaanvrager dient gepromoveerd te zijn.

Wat aanvragen

Voor deze subsidieronde Gelijke Kansen richting de Toekomst is een totaalbudget van 1.259.304 euro beschikbaar. 

Het beschikbare budget voor het thema studiekeuze op het vmbo bedraagt 413.304 euro. De looptijd is minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden.

Het beschikbare budget voor het thema arbeidsmarktinrede vanuit het mbo bedraagt 846.000 euro. De looptijd is minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden.

Binnen elk thema kan één aanvraag worden gehonoreerd. U kunt als aanvrager één aanvraag indienen per thema. Dit maakt het mogelijk voor een aanvrager om in totaal twee aanvragen in te dienen binnen deze subsidieronde; een aanvraag voor thema 1 en een aanvraag voor thema 2. De aanvragen worden per thema beoordeeld. Een beoordeling van een aanvraag binnen thema 1 heeft geen invloed op de beoordeling van een aanvraag binnen thema 2, en vice versa.

Subsidie kan worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van intentieverklaringen was 14 januari 2020, om 14:00:00 uur CE(S)T.
 • De deadline voor het indienen van aanvragen is 11 februari 2020, om 14:00:00 uur CE(S)T.

Let op: Intentieverklaringen en aanvragen die na de deadline worden ingediend worden niet in behandeling genomen. 

Beoordeling

Criteria

De onderzoeksvoorstellen voor deze call for proposals worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Wetenschappelijke kwaliteit
 • Beleidsmatige betekenis en praktijkrelevatie
 • Kwaliteit consortium
 • Kennisbenutting en samenwerking

Zie voor de uitwerking van de criteria de call for proposals.

Procedure

In deze subsidieronde is gekozen voor een procedure met uitgewerkte aanvragen. De procedure bestaat uit de volgende stappen: 

 • Indiening van intentieverklaringen
 • Indiening van aanvragen
 • In behandeling nemen van aanvragen
 • Voorselectie (optioneel)
 • Preadvisering beoordelingscommissie
 • Mogelijkheid tot weerwoord (schriftelijk of interviews door de beoordelingscommissie)
 • Beoordeling door de beoordelingscommissie
 • Besluitvorming programmaraad

 

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

11 februari 2020 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1.259.304 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Pia Hindriks, MSc. Pia Hindriks, MSc. +31 (0)70 3494056 probo@nro.nl