Gebruik NCO-databestand in promotieonderzoek

Promovendi die een betaalde aanstelling hebben aan een universiteit gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden, of aan een NWO- of KNAW-instituut kunnen een aanvraag indienen om het NCO-databestand te gebruiken in promotieonderzoek.

Waarvoor

Sinds 2016 wordt door NRO gewerkt aan de opbouw van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO, zie voor meer informatie www.nationaalcohortonderzoek.nl). Het NCO vervangt het eerdere cohortonderzoek naar onderwijsloopbanen, COOL5-18, dat aan het einde van 2016 is afgerond. Kern van de nieuwe opzet is om het longitudinale onderwijsonderzoek op te zetten vanuit de registers en leerlingvolgsystemen, aangevuld met modules die gericht zijn op specifieke onderwerpen waarvoor geen registerdata beschikbaar zijn. Die modules omvatten bijvoorbeeld aanvullende gegevens over sociaal-emotionele ontwikkeling, burgerschap of studiekeuzegedrag. Het doel van het NCO is om een databestand op te bouwen dat toonaangevend is en gebruikt kan worden voor zowel fundamenteel als beleidsgericht onderwijsonderzoek. 
Deze call for proposals richt zich op het basisdatabestand van het NCO. Met de subsidie beoogt de programmacommissie van het NCO het gebruik van het dit databestand in promotieonderzoek te stimuleren. 

Voor wie

Promovendi die een betaalde aanstelling hebben aan een universiteit gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden, of aan een NWO- of KNAW-instituut kunnen een aanvraag indienen. Het NRO gaat ervan uit dat deze instellingen geautoriseerd zijn om remote access-onderzoek te doen bij het CBS. Ook promovendi die het databestand al hebben aangeschaft, kunnen een aanvraag indienen om met terugwerkende kracht de kosten te declareren.

Wat aanvragen

Voor een voorstel in deze ronde kan in totaal maximaal € 2.500 worden aangevraagd. 

In een aanvraag kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van de materiële kosten die gemaakt worden voor toegang tot en het doen van analyses met het NCO-databestand in de remote access-omgeving van het CBS.

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 30 januari 2020, 14:00 uur CE(S)T.

Procedure

De procedure bestaat uit de volgende stappen:

  • Indiening aanvraag
  • Loting
  • Besluitvorming

 

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

30 januari 2020 14:00

Type

Investeringen

Budget

25.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Sociale en Geesteswetenschappen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Manisha Ramesar Manisha Ramesar +31 (0)70 3494125 m.ramesar@nwo.nl