Expeditieteam Lerarenagenda 2019-2022: Fase 2

De programmacommissie Lerarenagenda van het NRO financiert onderzoek dat is gericht op de professionalisering van leraren in het onderwijs. Alleen het in de eerste fase van de ronde Expeditieteam Lerarenagenda geselecteerde expeditieteam komt in aanmerking om een aanvraag in te dienen.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Waarvoor

In de landelijke Lerarenagenda 2013-2020 van OCW staan de opleiding en de professionele ontwikkeling van leraren in de context van toekomstbestendig onderwijs centraal. Voor de NRO Expeditie Lerarenagenda 2019-2022 zijn drie onderzoeksthema's vastgesteld. Deze thema's dienen niet alleen apart onderzocht te worden, maar juist ook in onderlinge samenhang. 

De onderzoeksthema's betreffen:

 • Toekomstbestendig leraarschap
 • Anders opgeleide leraren en gedifferentieerde onderwijsteams
 • Opleiden en professionaliseren: van institutionele barrières naar vitale coalities

Deze subsidieronde is gericht op fase 2 van de Expeditie Lerarenagenda.

Voor wie

Alleen het in de eerste fase van de ronde Expeditieteam Lerarenagenda geselecteerde expeditieteam komt in aanmerking om een aanvullende subsidie aan te vragen voor de tweede fase.

Het onderzoeksteam dient voor de tweede fase te worden aangevuld met medewerkers van onderwijsinstellingen die in Nederland gevestigd zijn. Daarnaast kunnen ook andere onderzoekers en professionals van Nederlandse aan het onderwijs gerelateerde instellingen aansluiten bij het expeditieteam als consortiumpartners.

Wat aanvragen

Voor deze tweede fase van de subsidieronde Expeditieteam Lerarenagenda is een budget van maximaal 1.800.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend met een looptijd van maximaal 36 maanden.

Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd en budgettair gespecificeerd te worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn.

Wanneer

 • Aanvragen indienen was vóór dinsdag 17 december 2019, 14:00 uur CE(S)T door NRO zijn ontvangen.

De expeditieleider kan de aanvraag indienen via ISAAC als ‘ projectdocument’.

Beoordeling

Criteria

Het onderzoeksvoorstel wordt inhoudelijk beoordeeld aan de hand van onderstaande hoofdcriteria:

 1. Praktijkrelevantie (40%)
 2. Wetenschappelijke kwaliteit (40%)
 3. Kwaliteit van het consortium (20%)

Procedure

De procedure voor fase 2 bestaat uit de volgende stappen:

 • Indiening van aanvraag
 • In behandeling nemen van de aanvraag
 • Preadvisering 
 • Interview
 • Beoordeling
 • Besluitvorming programmacommissie

Meer informatie

Meer informatie over de Lerarenagenda vindt u op de NRO programmapagina Lerarenagenda.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

17 december 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1.800.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Lars de Bruin, MA Lars de Bruin, MA +31 (0)70 3494124 l.debruin@nwo.nl