Expeditieteam Lerarenagenda 2019-2022: Fase 2

De programmacommissie Lerarenagenda van het NRO financiert onderzoek dat is gericht op de professionalisering van leraren in het onderwijs. Alleen het in de eerste fase van de ronde Expeditieteam Lerarenagenda geselecteerde expeditieteam komt in aanmerking om een aanvraag in te dienen.

Waarvoor

In de landelijke Lerarenagenda 2013-2020 van OCW staan de opleiding en de professionele ontwikkeling van leraren in de context van toekomstbestendig onderwijs centraal. Voor de NRO Expeditie Lerarenagenda 2019-2022 zijn drie onderzoeksthema's vastgesteld. Deze thema's dienen niet alleen apart onderzocht te worden, maar juist ook in onderlinge samenhang. 

De onderzoeksthema's betreffen:

 • Toekomstbestendig leraarschap
 • Anders opgeleide leraren en gedifferentieerde onderwijsteams
 • Opleiden en professionaliseren: van institutionele barrières naar vitale coalities

Deze subsidieronde is gericht op fase 2 van de Expeditie Lerarenagenda.

Voor wie

Alleen het in de eerste fase van de ronde Expeditieteam Lerarenagenda geselecteerde expeditieteam komt in aanmerking om een aanvullende subsidie aan te vragen voor de tweede fase.

Het onderzoeksteam dient voor de tweede fase te worden aangevuld met medewerkers van onderwijsinstellingen die in Nederland gevestigd zijn. Daarnaast kunnen ook andere onderzoekers en professionals van Nederlandse aan het onderwijs gerelateerde instellingen aansluiten bij het expeditieteam als consortiumpartners.

Wat aanvragen

Voor deze tweede fase van de subsidieronde Expeditieteam Lerarenagenda is een budget van maximaal 1.800.000 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend met een looptijd van maximaal 36 maanden.

Er kan subsidie worden aangevraagd ter dekking van zowel de direct aan het project verbonden personele als de materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd en budgettair gespecificeerd te worden. Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor de kosten van personen en instellingen die in Nederland gevestigd zijn.

Wanneer

 • Aanvragen moeten vóór dinsdag 17 december 2019, 14:00 uur CE(S)T door NRO zijn ontvangen.

De expeditieleider kan de aanvraag indienen via ISAAC als ‘ projectdocument’.

Beoordeling

Criteria

Het onderzoeksvoorstel wordt inhoudelijk beoordeeld aan de hand van onderstaande hoofdcriteria:

 1. Praktijkrelevantie (40%)
 2. Wetenschappelijke kwaliteit (40%)
 3. Kwaliteit van het consortium (20%)

Procedure

De procedure voor fase 2 bestaat uit de volgende stappen:

 • Indiening van aanvraag
 • In behandeling nemen van de aanvraag
 • Preadvisering 
 • Interview
 • Beoordeling
 • Besluitvorming programmacommissie

Meer informatie

Meer informatie over de Lerarenagenda vindt u op de NRO programmapagina Lerarenagenda.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

17 december 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1.800.000 euro

Wetenschapsterrein

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Lars de Bruin, MA Lars de Bruin, MA +31 (0)70 3494124 l.debruin@nwo.nl