Comeniusprogramma

Onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs kunnen financiering aanvragen voor onderwijsinnovatie. De innovatie vindt plaats binnen een cursus/onderwijsonderdeel (Teaching Fellows), een gehele opleiding (Senior Fellows) of over één of meerdere faculteiten (Leadership Fellows).

Waarvoor

Het Comeniusprogramma stelt onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs in staat om hun visie op
onderwijs(vernieuwing) in de praktijk te brengen. Het programma maakt een breed scala aan innovatie
mogelijk en faciliteert het delen van kennis en ervaring van (succesvolle) innovatie.
Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen hoopt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bijdrage te leveren aan gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers aan hogescholen en universiteiten.

Voor wie

Onderwijsprofessionals werkzaam aan de bekostigde instellingen voor hoger onderwijs in Nederland kunnen financiering aanvragen voor onderwijsinnovatie. Het Comeniusprogramma omvat drie soorten beurzen. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

  • Teaching Fellows, binnen een cursus/onderwijsonderdeel
  • Senior Fellows, binnen een faculteit, grote opleiding of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling
  • Leadership Fellows, over één of meerdere faculteiten of een gehele instelling

Wat aanvragen

Binnen het Comeniusprogramma kunnen beurzen van 50.000 euro voor onderwijsinnovatieprojecten van één jaar; 100.000 euro voor projecten van twee jaar en 250.000 euro voor projecten van drie jaar aangevraagd worden.

Wanneer

De sluitingsdata voor de rondes zijn verschillend. Zie voor de exacte data de afzonderlijke financieringspagina's.

  • Intentieverklaring: eind augustus 2018
  • Aanvraag: november/december 2018

Beoordeling

Criteria

Het innovatieve karakter; de verwachte opbrengst, de kwaliteit van het projectplan; de onderwijservaring, en -visie van de aanvrager zijn de beoordelingscriteria in iedere ronde binnen het Comeniusprogramma. De onderlinge weging van de criteria verschilt per ronde.

Procedure

De aanvragen binnen het Comeniusprogramma worden door een 'wetenschapsbrede' beoordelingscommissie beoordeeld.

De commissies brengen een advies uit omtrent de te honoreren voorstellen aan de minister van OCW. De minister neemt in april 2018 een besluit tot toekenning, dan wel afwijzen van de aanvragen.

Aanvragen in de rondes Teaching Fellows en Senior Fellows worden ingediend op een thema of in de vrije categorie. Op basis van een vooraanmelding ontvangt de aanvraager een positief of negatief advies voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag. De thematische aanvragen worden beoordeeld door beoordelingscommissies die (onder andere) bestaan uit experts op het betreffende thema.

De aanvragen in de ronde Leadership Fellows worden eerst beoordeeld door (internationale) referenten, voordat deze voorgelegd worden aan de beoordelingscommissie.

Meer informatie

Meer informatie over het Comeniusprogramma op de website van het NRO.

Meer informatie over de verschillende beurzen is te vinden via de afzonderlijke financieringspagina's:

 

Kies een financieringsinstrument

Kenmerken

Type

Persoonsgebonden

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

4 december 2018 14:00

Budget

5.800.000 euro

Speerpunt

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Partners

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contact

Mw. J.H.H. Huisman MA Mw. J.H.H. Huisman MA +31 (0)70 3440928 comenius@nro.nl