Next Generation Infrastructures, Responsive Innovations

Ervaren onderzoekers (professoren of universitair hoofddocenten) kunnen financiering aanvragen voor internationaal innovatieve projecten die relevant zijn voor de praktijk en beleid, gericht op nieuwe infrastructuren. Het is belangrijk dat de academische onderzoekers samenwerken met partners uit het Next Generation Infrastructures netwerk.

Waarvoor

Voor meer informatie over deze ronde kunt u de Engelstalige programmapagina raadplegen.

Voor wie

Professoren en universitair hoofddocenten die ten minste voor de duur van het project een aanstelling hebben bij een Nederlandse universiteit, NWO of KNAW instituut kunnen een aanvraag indienen als hoofd- of medeaanvrager. Elke aanvraag dient door tenminste drie deelnemende infrastructuur beheerders te worden gesteund.

Een onderzoeker kan slechts twee aanvragen indienen in deze ronde waarvan maximaal één als hoofdaanvrager. Dit betekent dat hij/zij hoofdaanvrager kan zijn bij een voorstel en bij een ander voorstel medeaanvrager of dat hij/zij medeaanvrager is bij twee verschillende aanvragen.

Wat aanvragen

In dit programma kan maximaal €500,000 per aanvraag worden aangevraagd. De financiering kan worden gebruikt om personeelskosten en materiële kosten te financieren. Ten minste twee onderzoekers (aio of postdocs) moeten worden aangesteld op het project. Onderzoekers dienen voor ten minste 0.8 FTE voor twee (postdoc) tot vijf (aio) jaar te worden aangesteld. De totale duur van het project mag niet minder dan drie of meer dan vijf jaar zijn.

Voor vast personeel, zoals professoren en universitair hoofddocenten, bestaat de mogelijkheid om een vervangingssubsidie aan te vragen. Hiervan kan een vervanger worden aangesteld die de onderwijstaken van de onderzoeker overneemt. De duur van de aanstelling mag nooit langer zijn dan de duur van het project waar financiering voor is aangevraagd. Het tarief is gebaseerd op een vast salaris tarief voor een postdoc onderzoeker, met een maximum van €100,000 per vervangingssubsidie.

Het wordt aangemoedigd dat aio's en postdocs een aanzienlijk deel van hun onderzoek uitvoeren op kantoor van een van de deelnemende organisaties (ongeveer de helft van hun aanstelling). De deelnemende organisaties zullen een werkplek verzorgen om dit te realiseren.

Zie de call for proposals voor meer details over de ontvankelijke materiële kosten en de regels rondom een bench fee.

Op alle personeelsleden is het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek van NWO en VSNU van toepassing, inclusief de meest recente salaristabellen.

Wanneer

De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen was 8 November 2016, 14:00 uur.

Op 17 januari 2017 wordt een matchmaking event georganiseerd om aanvragers en partners uit het Next Generation Infrastructures netwerk kennis met elkaar te laten maken. Het event vindt plaats tijdens InfraTech in Rotterdam Ahoy. 

De deadline voor het indienen van uitgewerkte voorstellen was 11 April 2017, 14:00 uur.

Beoordeling

Criteria

Academische kwaliteit

  1. Onderzoeksvraag en doelstellingen
  2. Academische benadering en methoden
  3. Past performance van de aanvragers
  4. Academische relevantie
  5. Financiering en organisatie

Maatschappelijke relevantie en beleidsrelevantie

  1. Samenstelling van het consortium
  2. Kennis co-creatie met de praktijk
  3. Kennis disseminatie en kennis inbedding in de praktijk

Verbinding met het Next Generation Infrastructures Programma

In welke mate heeft het voorstel invloed op de belangrijkste uitdagingen en wetenschappelijke vragen en draagt het bij aan de doelen die zijn genoemd in sectie 2 van de Call for Proposals? In welke mate kunnen de inzichten en problemen een stap verder worden gebracht?

Note:

Vooraanmeldingen worden op criterium IIA Samenstelling van het consortium en criterium III Verbinding met het Next Generation Infrastructures Programma, Uitgewerkte voorstellen worden door de internationale beoordelingscommissie op alle criteria beoordeeld.

Procedure

Vooraanmelding

Alle hoofdaanvragers dienen een vooraanmelding in te dienen. Als het secretariaat de vooraanmelding ontvankelijk verklaart wordt de vooraanmelding door de Programmaraad beoordeeld. De programmaraad zal een negatief of een positief advies geven om de vooraanmelding uit te werken tot een uitgewerkt voorstel. Daarbij wordt rekening gehouden met een redelijke proportie van vooraanmeldingen die uitgewerkt kunnen worden en uiteindelijk gefinancierd kunnen worden (12 tot 15 voorstellen).

Uitgewerkte voorstellen

Uitgewerkte voorstellen worden voorgelegd een een internationale beoordelingscommmissie, bestaande uit internationale experts en een technisch voorzitter. Deze commissie bereidt preadviezen, en indien nodig vragen, voor die aan de hoofdaanvrager gestuurd zullen worden. De hoofdaanvrager wordt uitgenodigd om een weerwoord te geven en wordt uitgenodigd voor een interview. De adviezen van de internationale beoordelingscommissie worden aan de NG Infra Stuurgroep voorgelegd en aan het daartoe bevoegde bestuur bij NWO. Alleen aanvragen die de kwalificatie Excellent of Zeer goed krijgen, komen in aanmerking voor financiering. De NG Infra Stuurgroep en het daartoe bevoegde bestuur bij NWO zullen een besluit nemen over welke aanvragen gefinancierd worden, gebasseerd op het advies van de internationale beoordelingscommissie.

Een voorwaarde voor het indienen van een uitgewerkt voorstel is dat u een vooraanmelding heeft ingediend.

Meer informatie

Als u contact op wil nemen met NG Infra kunt u contact opnemen met:

Jan-Willem Weststrate

janwillem.weststrate@nginfra.nl

+31 (0) 6 30 62 98 54

 Voor vragen over de support letters van de NG Infra organisaties kunt u contact opnemen met de volgende personen van de betreffende organisaties:

Alliander N.V.

Esther Hardi

esther.hardi@alliander.com

+31(0)6 - 29 58 77 23

Postbus 5540

6802 EM   Arnhem

 ProRail B.V

Chris Verstegen

chris.verstegen@prorail.nl

+31 (0) 6 27 88 35 62

De Inktpot

Postbus 2038

3500 GA Utrecht

 

 Rijkswaterstaat

Jenne van der Velde

jenne.vander.velde@rws.nl

06 - 15 87 96 79

 

Maarten van der Vlist

maarten.vander.vlist@rws.nl

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

 Schiphol Group

Marc Unger

Unger_M@schiphol.nl

+31 (0) 6 - 53 77 36 05

Postbus 7501

1118 ZG Schiphol

 Vitens N.V.

 Rian Kloosterman

Rian.Kloosterman@vitens.nl

+31 (0) 6 - 23 22 70 34

Postbus 1205

8001 BE   Zwolle

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Giel Jurgens

g.jurgens@portofrotterdam.com

+31 (0)6 20 432 996

Postbus 6622

3002 AP Rotterdam

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

11 april 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

Het maximum budget van deze call is 3 miljoen euro.

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Topsector logistiek

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol Group, Vitens

Nieuw financieringsinstrumentarium

Om samenwerking te bevorderen harmoniseert NWO de huidige subsidie-instrumenten zoveel mogelijk.

Contact

Mw. W. Kingma MA Mw. W. Kingma MA +31 (0)70 344 05 83 w.kingma@nwo.nl