NWO creatieve industrie: Research Through Design

Onderzoekers kunnen binnen deze call financiering aanvragen voor onderzoek gericht op architectuur, industrieel ontwerp of mode. Onderzoekers van algemene en technische universiteiten zijn binnen deze call de hoofdaanvragers; onderzoekers van hogescholen kunnen als mede-aanvrager optreden. Binnen deze call kunnen alleen aanvragen worden ingediend waarbij 'ontwerpend onderzoek' als methode ingezet wordt.

Waarvoor

Het Research Through Design-programma is gericht op wetenschappelijk en technisch onderzoek, waarbij design wordt gebruikt als onderzoeksmethode, op de terreinen architectuur, industrieel ontwerp en mode. Doel van de call is om ruimte te bieden voor het gebruik van design van hoge kwaliteit als onderzoeksmethode en om de kennis die binnen de onderzoeksprojecten wordt ontwikkeld breed toepasbaar te maken. Deze call moet er uiteindelijk toe leiden dat ontwerpende disciplines meer kennis en vaardigheden tot hun beschikking krijgen. 

Voor wie

Aanvragen zullen met name worden ingediend door onderzoekers vanuit algemene en technische universiteiten, die voor hun aanvragen bij voorkeur samenwerken met hogescholen. Complementair praktijkgericht onderzoek geleid door onderzoekers van hogescholen kan integraal onderdeel uitmaken van onderzoeksvoorstellen; in dat geval is het de bedoeling dat universiteiten en hogescholen vanaf de start van een project met elkaar samenwerken. 

Wat aanvragen

De maximaal te financieren bijdrage per project is 250.000 euro. De maximale aanvullende bijdrage van NRPO SIA per project waaraan hogescholen bijdragen bedraagt 100.000 euro. Voor het universitaire deel van de projecten zijn in principe geen financiƫle bijdragen van derden vereist. Eventuele cofinanciering kan bestaan uit in-kind bijdragen.

Actieve betrokkenheid van gebruikers is gewenst. In kind bijdragen van bedrijven kunnen aan de projectbudgetten toegevoegd worden. Indien in projectvoorstellen een PDEng-positie wordt aangevraagd, dan is hiervoor een financiĆ«le bijdrage van 50.000 euro van de betrokken private partner(s) nodig. 

Wanneer

Sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen is dinsdag 21 april 2015, 11.59 uur. 

Beoordeling

Criteria

Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, praktische toepasbaarheid en passendheid binnen het programma. Alle drie de criteria wegen tijdens de besluitvorming even zwaar. 

Procedure

  • 22 oktober 2014: publicatie call for proposals
  • 21 april 2015, 11.59 uur: sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen via https://iris.stw.nl/iris
  • 4 mei 2015: Resultaten formele toets

  

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

21 april 2015 11:59

Type

Persoonsgebonden

Budget

1.900.000 euro STW en NWO GW, 700.000 euro NRPO Sia

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Creatieve industrie

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Creatieve industrie (2011-2014)

Contact

Mw. drs. J.J. van Kersen Mw. drs. J.J. van Kersen +31 (0)70 3494572 j.vankersen@nwo.nl