Maatschappelijk verantwoord innoveren

Consortia van onderzoekers en private partijen kunnen financiering aanvragen voor proactief onderzoek naar ethische en maatschappelijke aspecten van innovatietrajecten.

Waarvoor 

Multidisciplinaire onderzoeksteams ontwikkelen in nauwe samenwerking met de stakeholders innovatietrajecten waarbij ethische en maatschappelijke aspecten vanaf het eerste begin een belangrijke rol spelen. De centrale rol van maatschappelijke relevantie bij innovaties maakt het mogelijk om innovaties en mogelijkheden voor producten en diensten te creëren die óók op de lange termijn aansluiten bij de grote maatschappelijke uitdagingen. MVI-projecten voorkomen zo problemen en complexe aanpassingen achteraf. Ethische en maatschappelijke eisen aan nieuwe diensten en producten kunnen ook fungeren als aanjager van innovatie, in plaats van als belemmering. 

Voor wie

De financiering kan worden aangevraagd door consortia van onderzoekers en bedrijven. De onderzoeksteams zijn altijd multidisciplinair. De hoofdaanvrager is een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Daarnaast bevat een consortium altijd tenminste één private partij die een verplichtematchingsbijdrage levert aan het project. De benodigde matching kan door meerdere private partijen worden ingebracht. Een deel van de vereiste matching mag tevens van (semi)publieke partijen afkomstig zijn.

Wat aanvragen

Er kan voor twee typen onderzoeksprojecten financiering worden aangevraagd: grote onderzoeksprojecten en kleine onderzoeksprojecten. Hiervoor kunnen respectievelijk de volgende vaste bedragen worden aangevraagd :

  •  Grote projecten € 250.000,-
  •  Kleine projecten: € 125.000,-

Te financieren posten:

  • Postdocs
  • Vervangingen
  • Materieel budget ten behoeve van het onderzoek en de valorisatie

Wanneer

  • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte onderzoeksvoorstellen was: 7 september 2017, 14.00 uur (CEST, Central European Summer Time)

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op:

  • Algemene wetenschappelijke kwaliteit
  • Wetenschappelijke kwaliteit binnen de MVI-kaders
  • Maatschappelijke relevantie en kennisbenutting 

Procedure 

Aanvragen worden beoordeeld door een Advisory Board die bestaat uit wetenschappelijke en maatschappelijke leden. Op basis van het advies van Advisory Board besluit het Domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen (penvoerder) in december 2017 over de te honoreren aanvragen.

Extra informatie

De call is een heropening van de call 2016 1ste ronde. Er kunnen uitsluitend aanvragen worden ingediend voor de thema’s Bouwstenen van Leven (BBoL), Creatieve industrie, Energie, Logistiek.

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

7 september 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2.600.000,- euro

Wetenschapsterrein

WOTRO Science for Global Development Sociale en Geesteswetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek

Programma

Maatschappelijk verantwoord innoveren

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Partners

De topsectoren: Agri&Food, Chemie, Creatieve Industrie, TKI Gas, Energie HTSM, LSH, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Water.

Contact

Mw. P.J. Snellen, MA Mw. P.J. Snellen, MA +31 (0)70 3494425 p.snellen@nwo.nl