Creatieve industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM)

Het programma Creatieve industrie - KIEM financiert en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en bedrijven op het terrein van de Creatieve industrie. Ervaren onderzoekers kunnen namens een consortium financiering aanvragen voor dit instrument. Lectoren kunnen als mede-aanvrager optreden.

Waarvoor

KIEM heeft als doel om het opzetten van samenwerkingsverbanden tussen kennisinstellingen en private partijen, waaronder het midden- en klein bedrijf (MKB), te stimuleren. Met behulp van een KIEM-financiering kunnen consortia (bestaande uit minimaal één onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger samenwerkingsverband opzetten. Ook is het via KIEM mogelijk om een kennisvraag van een private partij nader uit te werken.

Een belangrijke voorwaarde van KIEM is dat een projectvoorstel past binnen de Kennis- en Innovatie agenda 2016-2019 CLICKNL.

Voor wie

De financiering kan worden aangevraagd door een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Samenwerking tussen tenminste één onderzoeker en tenminste één private partij is een voorwaarde voor financiering binnen KIEM. De private partner levert een bijdrage aan het project. Deze matching kan door meerdere private partijen samen geleverd worden.

Een KIEM-aanvraag kan hoogstens twee mede-aanvragers hebben. Eventuele mede-aanvragers zijn eveneens ervaren gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een door NWO erkende onderzoeksinstelling. Ook lectoren van hbo-instellingen kunnen mede-aanvrager zijn. Voor lectoren is er ook een specifieke regeling via NRPO SIA beschikbaar (waar gepromoveerde onderzoekers als mede-aanvrager kunnen optreden).

Wat aanvragen

NWO vergoedt per onderzoeksvoorstel tot een maximum van 15.000 euro van de totale begroting. De private partner(s) draagt tenminste 20% matching bij, waarvan minimaal de helft in cash. Voorbeeld: Bij een aangevraagd bedrag van 15.000 euro, is een minimale matchingsbijdrage vereist van 3.000 euro, waarvan 1.500 euro in cash. De totale begroting van het project bedraagt dan altijd minimaal 18.000 euro.

De Creatieve Industrie-KIEM financiering is bedoeld voor:

 • Vrijstelling van (mede-)aanvragers van onderwijs- en andere taken (vervangingsfinanciering) van maximaal 15.000 euro;
 • Materiële kosten ten behoeve van het onderzoeksproject

Wanneer

 • Met ingang van 5 januari 2016 tot 30 november 2017 14.00 uur CET. Aanvragen voor Creatieve Industrie-KIEM kunnen doorlopend ingediend worden bij NWO.

N.B.: in 2017 zijn er vier beoordelingsmomenten voorzien. De verzameldata voor deze beoordelingsmomenten zijn: woensdag 15 maart, maandag 5 juni, maandag 4 september, donderdag 30 november (deadline). Echter: wanneer de beschikbare middelen vóór 30 november 2017 14.00 uur CET zijn uitgeput, zal deze call for proposals reeds voor deze datum worden gesloten.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen dienen te voldoen aan de ontvankelijkheids- en beoordelingscriteria, die gelden voor de KIEM-call for proposals:

 1. bijdrage aan de Kennis- en Innovatieagenda 2016 - 2019 van CLICKNL
 2. samenstelling van het team

Procedure

Er is sprake van een korte procedure zonder gebruikmaking van peer review. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
De procedure bestaat globaal uit de volgende stappen:

 • Stap 1: indiening aanvraag via ISAAC, voor één van de genoemde verzameldata.
 • Stap 2: ontvankelijkheidstoets
 • Stap 3: controle voldoen aan eisen Kennis en Innovatieagenda van CLICKNL
 • Stap 4: aanvraag voorleggen aan de stuurgroep Creatieve Industrie-KIEM
 • Stap 5: advies stuurgroep Creatieve Industrie - KIEM voorleggen aan domeinbestuur dat de beslissing neemt over honorering van de aanvraag
 • Stap 6: besluit naar aanvrager

Het is de intentie om aanvragen binnen acht weken vanaf een verzameldatum, het volledige proces te laten doorlopen en de aanvrager op de hoogte stellen van het besluit.

Meer informatie

De Kennis- en Innovatieagenda 2016 - 2019 van CLICKNL is te vinden via:  http://www.clicknl.nl/research-en-innovatieagenda/

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

30 november 2017 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

Voor de call is in totaal 1 miljoen euro beschikbaar.

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Programma

Creatieve industrie

Speerpunt

Thema: Creatieve industrie (2011-2014)

Partners

CLICKNL

Nieuw NWO: aanpassing financieringsinstrumenten

Op 1 januari 2017 krijgt NWO een nieuwe organisatiestructuur. Dit heeft ook gevolgen voor de financieringsinstrumenten. Lopende instrumenten blijven onveranderd tot een besluit over aanpassing is genomen. NWO kondigt deze wijziging ten minste zes maanden van te voren aan. 2017 geldt nog als overgangsjaar, uiterlijk 1 januari 2018 gaan de nieuwe financieringsinstrumenten van start.

Contact

Laia Frijhoff Laia Frijhoff +31 (0)70 3440534 l.frijhoff@nwo.nl