Astronomy for Development - Visiting Experts

Met de financiering Astronomy for Development - Visiting Experts kunnen Nederlandse experts naar een ontwikkelingsland reizen om een stimulerende bijdrage te leveren aan de astronomie. Ze kunnen lezingen en onderwijs geven, studenten en schoolkinderen inspireren en helpen met constructieprojecten voor grote telescopen.

Waarvoor

Astronomy for Development - Visiting Experts is bedoeld om Nederlandse experts (zowel wetenschappers als ingenieurs) een stimulerende bijdrage te laten leveren aan de astronomie in ontwikkelingslanden. Het financieringsinstrument maakt het mogelijk om naar een ontwikkelingsland te reizen en daar bijvoorbeeld enkele dagen lezingen of cursussen te geven of te helpen met constructieprojecten voor grote telescopen.

Een bezoek van Nederlandse experts moet niet alleen ten gunste komen aan het land dat bezocht wordt, maar moet ook meerwaarde bieden voor de betrokken Nederlandse wetenschappers. Zij kunnen mogelijkheden voor samenwerking in onderzoek, technologische projecten en innovatie verder verkennen. Een voorbeeld van een project waarin kan worden samengewerkt is het Afrikaanse VLBI-netwerk. Hiervoor wordt een aantal bestaande radioantennes verspreid over Afrika omgebouwd tot radiotelescopen om VLBI-metingen mee te verrichten.

Voor wie

U kunt deze financiering aanvragen wanneer u als onderzoeker verbonden bent aan een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Wat aanvragen

Het maximale subsidiebedrag is 2000 euro. Het gastinstituut moet de lokale uitgaven op zich nemen en voor accommodatie zorgen. Uw bezoek moet minimaal een week duren.

Wanneer 

U kunt doorlopend aanvragen indienen.

Beoordeling

Aanvragen worden beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteit, de bijdrage aan de opleidings- en capaciteitsopbouw, en op het belang van het bezoek voor het betreffende land en de regio.

Een internationale commissie beoordeelt en selecteert de aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het IAU Office of Astronomy for Development. Daar kunt u ook uw aanvraag indienen.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

2012-2015: 6000 euro per jaar

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014)

Partners

IAU Office of Astronomy for Development

Contact

Mw. ir. S.J. Matheussen Mw. ir. S.J. Matheussen +31 (0)70 3440549 s.matheussen@nwo.nl