Astrochemie - DAN II

De Nederlandse astrochemie community kan financiering aanvragen voor een coherent interidisciplinair onderzoeksprogramma dat is opgebouwd uit deelprojecten. Onderzoeksteams kunnen financiering aanvragen voor een promovendus of postdoc.

Waarvoor

Deze ronde richt zich op Astrochemie, en specifiek op het ontwikkelen van DAN II, het vervolg op het succesvolle Dutch Astrochemistry Network (DAN). In DAN werken astronomen, chemici en moleculaire fysici samen om de vorming en de evolutie van moleculen in de interstellaire ruimte en hun rol in het ontstaan van sterren en planeten te bestuderen en begrijpen. DAN II beoogt een coherent programma dat astrochemische en astrofysische experimenten, quantumchemische berekeningen en laboratoriumspectroscopie combineert met het modelleren en observeren van astronomische bronnen. Het programma richt zich op drie thema's;

  1. The gaseaous molecular Universe,
  2. The Icy Universe, en
  3. The aromatic Universe.

Het programma wordt vormgegeven via een bottom-up proces.

Voor wie

De Nederlandse Astrochemie community kan financiering aanvragen voor een coherent interdisciplinair onderzoeksprogramma en netwerk, DAN II. DAN II wordt bottom-up ingevuld en opgebouwd uit deelprojecten. Onderzoekers die een deelproject willen voorstellen, dienen zo snel mogelijk contact op te nemen met de wetenschappelijk coördinator voor DAN II, professor Xander Tielens (tielens@strw.leidenuniv.nl).

Wat aanvragen

Binnen DAN II kan financiering aangevraagd worden voor een coherent onderzoeksprogramma en netwerk. Per deelproject kan financiering worden aangevraagd voor een PhD positie (vier jaar) of een postdoc positie (max. drie jaar).

Wanneer

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen was 16 juni 2016, 14.00 CET.

Onderzoekers die een voorstel willen indienen, dienen zo snel mogelijk - en uiterlijk 31 mei 2016 - de wetenschappelijk coördinator te informeren.

Beoordeling

Criteria

Voor de beoordeling van het DAN II programma en de individuele projectvoorstellen worden volgende criteria gehanteerd:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit,
  2. Kwaliteit van het onderzoeksteam,
  3. Interdisciplinair karakter en coherentie,
  4. Kennisbenutting.

Procedure

Het gehele DAN II programma en de individuele voorstellen worden voorgelegd aan referenten (juni-augustus 2016). De aanvragers worden in de gelegenheid gesteld om een weerwoord te formuleren op de referentenoordelen (september 2016). Een beoordelingscommissie, die wordt samengesteld uit een subset van de referenten, adviseert het Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen over de selectie van projecten (oktober 2016). Besluitvorming vindt plaats in november 2016.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

16 juni 2016 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

circa M€ 2

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen

Programma

Astrochemie

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Mw. ir. S.J. Matheussen Mw. ir. S.J. Matheussen +31 (0)70 3440549 s.matheussen@nwo.nl