Wetenschappelijke infrastructuur voor astronomie, informatica en wiskunde

Met het financieringsinstrument "Wetenschappelijke infrastructuur voor astronomie, informatica en wiskunde - Investeringen NWO-middelgroot" kunnen Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstituten en bibliotheken investeren in wetenschappelijk vernieuwende apparatuur of dataverzamelingen van zowel lokaal als nationaal belang.

Waarvoor

Nederlandse kennisinstellingen die zich richten op astronomie, informatica en/of wiskunde, kunnen met financiering uit dit instrument investeren in de aanschaf van apparatuur. De financiering kan ook gebruikt worden voor het opzetten, koppelen en verrijken van dataverzamelingen, bijbehorende programmatuur en bibliografieën. De investering moet een landelijk toegankelijke bijdrage leveren aan de infrastructuur en niet door koop te verwerven zijn.

Voor wie

Alleen gepromoveerde onderzoekers van de onderstaande kennisinstellingen komen in aanmerking:

 • Nederlandse universiteiten
 • NWO-instituten (incl. de Dutch-Belgian Beamline bij de ESRF in Grenoble)
 • Wetenschappelijke bibliotheken
 • Nederlands Kanker Instituut
 • Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
 • NCB Naturalis
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

De KNAW-instituten zijn uitgesloten van aanvragen voor deze financiering.

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen van 110.000 euro tot 500.000 euro (inclusief btw). Hiermee schaft u wetenschappelijke apparatuur aan en kunt u dataverzamelingen en bijbehorende programmatuur en bibliografieën opzetten, koppelen en verrijken. De instelling moet minimaal 25 procent bijdragen aan de kosten van de investering.

Subsidiabel zijn:

 • kosten voor investeringen in wetenschappelijke apparatuur en databases;
 • personeelskosten voor het opzetten van databases en de initiële digitalisering van het bibliografisch apparaat, indien deze niet gekocht kunnen worden;
 • personeelskosten voor medewerkers met een specifieke en essentiële technische expertise noodzakelijk voor de ontwikkeling of bouw van een investering.

Bij het aanvragen van financiering voor personeelskosten (of indien personeelskosten als medefinancieringsbijdrage worden opgevoerd) moet u onderbouwen waarom deze personeelskosten noodzakelijk zijn, waarom de betreffende faciliteit niet gekocht kan worden en waarom de benodigde personele expertise niet elders kan worden ingehuurd tegen vergelijkbare kosten.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van aanvragen was dinsdag 30 januari 2018, 14:00 uur (CET). Voorstellen die na de deadline worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Beoordeling

Criteria

Bij de investering moet het gaan om geavanceerde apparatuur of databestanden die niet onder de normale uitrusting van een instelling vallen. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken voor welk onderzoek de investering wordt gebruikt en waarom het nodig is dit te verrichten.

Specifieke beoordelingscriteria zijn:

 • wetenschappelijke kwaliteit;
 • nationaal belang;
 • financiële/technische aspecten;
 • kennisbenutting.

Procedure

Aanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan externe referenten. Aanvragers krijgen daarna de gelegenheid tot wederhoor. Vervolgens formuleert een beoordelingscommissie een prioriteringsvoorstel ten behoeve van de besluitvorming door het NWO domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen. Het domeinbestuur neemt het besluit over toekenning.

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

30 januari 2018 14:00

Type

Investeringen

Budget

circa 1,1 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Grote onderzoeksfaciliteiten (2015-2018)

Let op: aanpassing financieringsinstrumenten

Vanaf 1 augustus 2018 kunnen onderzoekers aanvragen indienen voor twee nieuwe financieringsinstrumenten van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). De huidige financieringsinstrumenten in de vrije competitie van ENW sluiten op 1 mei 2018.

Contact

Maureen van den Berg Maureen van den Berg +31 (0)70 3494046 infrastructuur_aiw@nwo.nl