Water JPI 2018 Joint Call

In het kader van de activiteiten van het JPI Water organiseert het ERA-net WaterWorks 2017 een call for proposals op het gebied van verbetering van duurzaam management van watervoorraden: Water JPI 2018 Joint call (Closing the water cycle gap). Nederlandse onderzoekers kunnen aan de call meedoen als onderdeel van internationale consortia. De afhandeling van aanvragen verloopt via het Europese call secretariaat van Water JPI 2018 Joint Call.

Waarvoor

Het Joint Programming Initiative "Water uitdagingen voor een veranderende wereld" (Water JPI), dat gestart is in 2010, pakt de ambitieuze uitdaging op om duurzame watersystemen voor een duurzame economie mogelijk te maken in Europa en daarbuiten. Water JPI wil de fragmentatie verminderen van de inspanningen door lidstaten en ook vaardigheden, kennis en middelen mobiliseren ter versterking van het Europees leiderschap en de concurrentiekracht in wateronderzoek en innovatie. 

Geen enkel Europees land kan deze uitdaging alleen aan, door de grootte van de noodzakelijke inspanningen en de geografische variatie in waterproblemen. Deze "grand challenge" beantwoorden vereist een gezamenlijke, multidisciplinaire aanpak vanwege buitengewone economische, ecologische, technologische en maatschappelijke uitdagingen.

In lijn met de noodzaak voor een multidisciplinaire aanpak sporen zowel NWO als het ministerie van IenW aanvragers aan om werkwijzen uit exacte/technische wetenschappen te combineren met sociale/geesteswetenschappen om tot complete oplossingen te komen. 

Voor wie

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut (conform subsidievoorwaarden NWO 2017). Voor deze specifieke call komen ook IHE Delft Institute for Water Education, TO2 en HBO instituten in aanmerking voor financiering. 

Wat aanvragen

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van onderzoek; zoals aanstelling van personeel (post-doc/medior wetenschappelijk medewerker) en materiële en netwerkkosten (verbruiksgoederen, veldwerk, consortium meetings e.d.). Licht elke kostensoort apart toe in uw aanvraag.

Een individuele Nederlandse onderzoeker kan maximaal 250.000 euro aanvragen, voor personele kosten en materiële en netwerkkosten, volgens de specificaties in de brochure.

Het maximale aantal (subsidie vragende) Nederlandse deelnemers per consortium is één. Dit leidt tot een maximale NWO-financiering van 250.000 euro per consortium. 

De maximale projectduur is 3 jaar.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van pre-proposals was 24 april 2018, 17:00 uur (Midden-Europese tijd).
  • De deadline voor het indienen van full proposals was 18 september 2018, 17:00 uur (Midden-Europese tijd).

Aanvragen kunnen electronisch worden ingediend via de Water JPI 2018 Joint Call website.

Beoordeling

Criteria

Voorstellen kunnen, als onderdeel van een consortium, uitsluitend worden ingediend bij het call secretariaat van de Water JPI 2018 Joint Call, volgens de instructies in de call announcement en gebruik makend van het door Water JPI 2018 Joint Call beschikbaar gestelde aanvraagformulier. 

Nederlandse deelname moet aansluiten bij de kennis- en innovatieagenda van de topsector Water en Maritiem en de Strategische Research en Innovatie agenda van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). 

De beoordelingscriteria voor pre-proposals en full proposals staan in de call announcement.

Alle call documenten zijn beschikbaar via de Water JPI 2018 Joint Call website.

Procedure

De beoordelingsprocedure wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ERA-net WaterWorks2017. Het bevoegd bestuur binnen NWO neemt een besluit over de te honoreren Nederlandse voorstellen. Deze beslissing zal zijn gebaseerd op de ranking die door het ERA-net WaterWorks2017 wordt vastgesteld. 

Meer informatie over de beoordelingsprocedure is te vinden in de call announcement die beschikbaar is via de Water JPI 2018 Joint Call website.

Meer informatie

Het is verplicht voor indiening van een pre-proposal contact op te nemen met het National Contact Point voor deze call, vanwege de ontvankelijkheidscriteria en de mogelijke relevantie voor de topsector Water en Maritiem en de Strategische Research en Innovatie Agenda van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

18 september 2018 17:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

870.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Water

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2015-2018)

Partners

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Dhr. Egon Ariëns, Programme manager, Delta-approach Water quality and fresh water at the Ministry of Infrastructure and Water management (IenW), egon.ariens@minienm.nl, +31 (0)6 52470746.

Contact

Dhr. dr. R. Winkler Dhr. dr. R. Winkler +31 (0)70 3440722 biodivbrazil@nwo.nl