Waarde uit Biomassa

Multidisciplinaire consortia van academische onderzoekers en bedrijven kunnen financiering aanvragen voor onderzoek naar biomassa conversie in een maatschappelijk relevante context.

Waarvoor

Deze call richt zich op de transitie van een economie gebaseerd op fossiele grondstoffen naar een economie die op duurzame alternatieven draait. Het doel van de call is het financieren van baanbrekend (fundamenteel) onderzoek dat maatschappelijk relevante en verantwoorde innovaties kan bieden op het gebied van biomassa conversie. Projectvoorstellen dienen zowel moleculaire en technologische uitdagingen als de maatschappelijke aspecten van de biomassa waardeketen te adresseren. De NWO-benadering voor verantwoorde innovatie (NWO-MVI) moet in alle voorstellen worden opgenomen.

Voor wie

De hoofdaanvrager is een onderzoeker die in dienst is van een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Hij/zij vertegenwoordigt een publiek-privaat consortium van ten minste één kennisinstelling en één bedrijf. Een consortium bestaat ten minste twee aanvragers met complementaire expertise binnen het Exacte & Natuurwetenschappen Domein en het Sociale & Geesteswetenschappen Domein. Deelnemende bedrijven dragen in cash en in kind bij aan het onderzoek. Al bij het indienen van de aanvraag moet duidelijk zijn dat er commitment is van de participerende bedrijven.

Wat aanvragen

De projectgrootte ligt tussen de 500.000 euro en 900.000 euro, inclusief matching van cofinancierende partners. De financiering kan o.a. worden gebruikt voor het aanstellen van tijdelijk wetenschappelijk personeel, materiaal kosten (consumables), apparatuur en Money follows Cooperation. Zie de Calltekst voor meer details. 

Wanneer

  • De sluitingsdatum van deze call was 13 juni 2019, 14:00 uur CEST.

Beoordeling

Criteria

De volgende criteria zijn van toepassing op aanvragen binnen deze call:

  • Fit to the aim of the call
  • Scientific quality
  • Quality of the consortium
  • Economic and societal impact

Procedure

Aanvragen die voor de deadline van 13 juni 2019 binnenkomen worden op ontvankelijkheid gecontroleerd. Ontvankelijke aanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan internationale referenten. Aanvragers worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om te reageren op het commentaar van de referenten in de vorm van een schriftelijk weerwoord. Een beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens het hele pakket aan aanvragen, referentrapporten en weerwoorden en adviseert het ENW Domeinbestuur over de kwaliteit van de aanvragen. Het Domeinbestuur neemt naar verwachting medio december 2019 een besluit over de toekenningen en afwijzingen.

Meer informatie

Voor meer informatie en het ontmoeten van potentiele partners bent u van harte welkom bij de Waarde uit Biomassa matchmaking bijeenkomst op 28 maart in Utrecht. U kun zich hier registreren.

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

13 juni 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2.790.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

Waarde uit biomassa

Speerpunt

Onderzoek

Contact

Dhr. R. (Ralf) Boland +31 (0)70 3494 258 biomass@nwo.nl