Stimuleringssubsidies voor vrouwen in Bèta en Techniek

Dit financieringsinstrument is opgezet om gekwalificeerde vrouwen te behouden in bèta en technische wetenschappen. Om dit doel te bereiken ondersteunt deze subsidie vrouwen die tijdelijk geen financiering hebben, maar wel uitzicht hebben op een vaste of hogere onderzoekspositie (vanaf Tenure Track) in de bèta- of technische wetenschappen.

Waarvoor

Het doel van deze subsidie is om gekwalificeerde vrouwen in bèta of technische wetenschappen te behouden en een stabiele uitgangspositie in de wetenschap te bieden. Om dit doel te bereiken ondersteunt deze subsidie vrouwen die tijdelijk geen financiering hebben, maar wel uitzicht hebben op een vaste of hogere onderzoekspositie (vanaf Tenure Track) in de bèta- of technische wetenschappen. Dit wordt gedaan door onderzoeksinstellingen financieel te ondersteunen bij het aanstellen van een vrouw in de overbruggingsperiode naar deze positie. Soms kan een universiteit bijvoorbeeld wel een vaste of hogere positie aanbieden, maar niet per direct. Dit "gat" kan dan overbrugd worden door deze subsidie. 

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door gepromoveerde vrouwen met of zonder vast dienstverband, afkomstig uit binnen- of buitenland. De aanstelling vindt plaats bij een van de ontvangende onderzoeksinstellingen (zie lijst hieronder). NWO vraagt kandidaten om een "inbeddingsgarantie". 

Ontvangende instellingen kunnen zijn:

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden; 
 • Universitaire medische centra gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden; 
 • KNAW- en NWO-instituten; 
 • het Nederlands Kanker Instituut; 
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen; 
 • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble; 
 • NCB Naturalis; 
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL); 
 • Prinses Máxima Centrum.

Wat aanvragen

Voor een financieringsvoorstel in deze call kan in totaal minimaal € 20.000 euro en maximaal € 250.000 euro worden aangevraagd. Het gaat om vergoeding van de salariskosten van de onderzoeker en een persoonlijk materieel budget. Dit laatste wordt alleen verstrekt bij valide onderbouwing. 

De maximale duur van de subsidie is 18 maanden. Na deze periode zal de onderzoeksinstelling deze kosten zelf dragen. 

Wanneer

 • Voor deze call kan men doorlopend indienen tot en met 31 december 2020

Beoordeling

Criteria

Alle volledige aanvragen worden in eerste instantie getoetst door de beoordelingscommissie op de omschreven noodzaak. Indien de beoordelingscommissie oordeelt dat sprake is van een valide noodzaak om voor deze subsidie in aanmerking te komen, gaat de commissie verder met het beoordelen van de aanvraag op basis van de volgende criteria: 

 1. De potentie van het voorgestelde onderzoek in de overbruggingsperiode;
 2. De kwaliteit van de onderzoeker: het CV.

Procedure

De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Hiervoor worden de voorwaarden zoals beschreven in de call for proposals toegepast. 

Een breed samengestelde commissie van wetenschappers zal per aanvraag oordelen over de kwaliteit van de Stimuleringssubsidie-aanvragen. Deze commissie bekijkt aanvragen vanuit de verschillende bèta en technische disciplines en er is geen competitie tussen aanvragen.

Voor aanvragen die worden ingediend voor 1 augustus 2020 geldt een beslistermijn van maximaal 5 maanden nadat NWO een correcte en volledige aanvraag heeft ontvangen. Daarna geldt een beslistermijn van maximaal 3 maanden.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over Stimuleringssubsidies en deze call for proposals neemt u contact op met: Eveline Mezger (ENW), womeninstem@nwo.nl.

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0)20 346 71 79. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.
 

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

31 december 2020 23:59

Type

Persoonsgebonden

Budget

3.6 miljoen euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen

Programma

Stimuleringssubsidies voor vrouwen in Bèta en Techniek

Speerpunt

Mensen (2019-2022)

Contact

Dr. Eveline Mezger Dr. Eveline Mezger +31 (0)70 3494206 womeninstem@nwo.nl