Scientist on the Job

Scientist on the Job (SotJ) biedt jonge onderzoekers (PhD-studenten en postdocs) de mogelijkheid om voor een korte periode werkzaam te zijn bij een bedrijf of publieke instelling. Er kan per maand maximaal € 3.000 bij een voltijdse positie, waarbij het gaat om minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden voltijds als bijdrage aan salariskosten van de in te zetten onderzoeker op de positie, aangevraagd worden.

Waarvoor

De onderzoeker en de publieke/private instelling en zijn of haar wensen staan bij dit instrument centraal. Alle betrokken partijen, kennisinstelling, onderzoeker en publieke/private partij, zijn gebaat bij de tijdelijke inzet van een onderzoeker. De onderzoeker verzamelt kennis en krijgt de mogelijkheid om aan een realistische casus te werken.

Voor de onderzoeker biedt het de mogelijkheid onderzoeksvragen in een niet-academische context te toetsen, wellicht toegang te krijgen tot nieuwe datasets en draagt het bij aan zijn of haar wetenschappelijke en persoonlijke ontwikkeling.

Een publieke/private partij krijgt op korte termijn antwoord op een vraag, of meer kennis over een tot dan toe onbegrepen fenomeen. Voor alle betrokken partijen draagt het bij aan het verbreden van het netwerk van samenwerkingspartners en het verstevigen van publieke en private samenwerkingsverbanden. 

Voor wie 

Aanvragen kunnen worden ingediend door een hoofdaanvrager, die voldoet aan de volgende eisen:
─ in dienst is bij een van de volgende kennisinstellingen (i.e. een bezoldigde aanstelling heeft):

  • Nederlandse universiteiten;
  • KNAW- en NWO-instituten;
  • het Nederlands Kanker Instituut;
  • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
  • onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
  • NCB Naturalis;
  • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
  • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie;

─ tenminste beschikt over een doctoraal- of ingenieursdiploma – of zich op gelijkwaardige wijze heeft gekwalificeerd;
─ een dienstverband (aanstellingsduur) heeft voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
Hoofdaanvragers kunnen zowel een SotJ-positie voor zichzelf als voor een Postdoc of PhD-student aanvragen.

Wat aanvragen

Voor een individuele aanvraag van een positie kan minimaal € 3.000 en maximaal € 9.000 worden toegekend door NWO. Bij een positie wordt geen benchfee uitgekeerd.

Voor een aanvraag kan per maand maximaal € 3.000 bij een voltijdse positie, waarbij het gaat om minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden voltijds als bijdrage aan salariskosten van de in te zetten onderzoeker op de positie, aangevraagd worden.

Deze bijdrage van NWO is vrijgesteld van BTW. Het is mogelijk om het project in deeltijd uit te voeren, tot een doorlooptijd van maximaal 12 maanden. Overige salariskosten en andere kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, materiaal en publicatiekosten worden gefinancierd door een publieke of private instelling.

Wanneer

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2018 en worden direct in behandeling genomen. Er zijn geen deadlines. De call wordt gesloten op 30 juni 2018, 14.00 uur CET of bij uitputting van de middelen. Aanvragen die worden ingediend nadat er op de website is vermeld dat de ronde gesloten is, zullen niet-ontvankelijk worden verklaard.

Beoordeling

Criteria

De ontvankelijke aanvragen worden beoordeeld door het bureau aan de hand van de volgende criteria:

  1. De wetenschappelijke kwaliteit en relevantie
  2. De kwaliteit van de samenwerking.

Criteria 1 en 2 hebben de zelfde waarde voor de totale beoordeling.

Procedure

Het bureau van het Domein Exacte en Natuur Wetenschappen beoordeelt aan het begin van de procedure de ontvankelijkheid van de aanvraag. 

De aanvragen worden beoordeeld door het bureau NWO Exacte en Natuurwetenschappen op basis van de criteria. Indien er twijfel bestaat over een honorering of afwijzing van een voorstel zal het bureau NWO Exacte en Natuurwetenschappen gebruik maken van de expertise van de dcypher adviesraad.

Meer informatie over de procedure is te vinden in de call for proposals. 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op:
www.sotj.nl
www.nwo.nl/finaciering/onze-financieringsinstrumenten/enw/sotj
www.isaac.nwo.nl/subsidieaanvraag?extref=SOTJ

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

30 juni 2018 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

81.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Mw. A. Kerkhofs Mw. A. Kerkhofs +31 (0) 70 344 05 79 a.kerkhofs@nwo.nl