Rekentijd Nationale Computersystemen

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contact beperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Rekentijd Nationale Computersystemen is een financieringsinstrument waarmee onderzoekers en onderzoeksgroepen toegang kunnen krijgen tot rekentijd op de nationale geavanceerde computersystemen HPC Cloud, Lisa compute cluster, Cartesius supercomputer (of opvolger), Data Processing (Grid/Spider) en/of Custom Cloud Solutions.

Waarvoor

Geavanceerde computersystemen worden gebruikt voor technisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij grote rekenproblemen moeten worden opgelost. In Nederland zijn verschillende computersystemen beschikbaar voor landelijk gebruik en in beheer bij SURFsara: HPC Cloud, het nationale rekencluster Lisa, de Cartesius supercomputer, Data Processing infrastructuur (Grid, Spider) en Custom Cloud Solutions. Het financieringsinstrument Rekentijd Nationale Computersystemen financiert toegang tot deze nationale computervoorzieningen.

Voor wie

Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:

 • Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
 • Universitaire medische centra;
 • KNAW- en NWO-instituten;
 • Nederlandse hogescholen;
 • het Nederlands Kanker Instituut;
 • het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • NCB Naturalis;
 • Prinses Máxima Centrum;
 • de aan SURF Coöperatie deelnemende instellingen: KNMI, RIVM, TNO, Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek, Universiteit voor Humanistiek, Politieacademie.

Wat aanvragen

Bij NWO Exacte en Natuurwetenschappen kan subsidie worden aangevraagd voor toegang tot de geavanceerde nationale computersystemen.

Het gaat binnen deze ronde om grote rekentijdaanvragen van: 

 • meer dan 50.000 SBU op HPC Cloud en/of meer dan 2 TB online opslag;
 • meer dan 100.000 SBU Custom Cloud Solutions en/of meer dan 2 TB online opslag;
 • meer dan 100.000 SBU op rekencluster Lisa;
 • meer dan 500.000 SBU op supercomputer Cartesius (of opvolger) (CPU en/of GPU) en/of meer dan 50 TB project space en/of meer dan 50 TB offline opslag;
 • meer dan 500.000 SBU Data Processing (Grid) en/of meer dan 200 TB online opslag en/of meer dan 300 TB offline opslag.

Voor kleinere rekentijdaanvragen (t/m 50.000 SBU op HPC Cloud, t/m 100.000 SBU Custom Cloud Solutions, t/m 100.000 SBU op Lisa, t/m 500.000 SBU op Cartesius, en t/m 500.000 SBU Data Processing) kan direct bij SURF toegang tot genoemde computersystemen worden aangevraagd. Ga hiervoor naar: https://surf.nl/onderzoek  (zie rekendiensten). 

Bij het aanvragen in deze ronde wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende typen aanvragen:

 • Individuele aanvragen;
 • Groepsaanvragen;
 • Dutch Computer Challenges Projects (DCCP) aanvragen;
 • Vervolgaanvragen.

Meer informatie over de typen aanvragen kunt u terugvinden in de call bijgevoegd bij deze pagina.

Wanneer

 • Aanvragen kunnen op ieder moment ingediend worden. Er zijn geen deadlines.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • Organisatie van het project;
 • Wetenschappelijke aspecten van het project;
 • Noodzaak van toegang tot een supercomputer.

Meer informatie over de criteria vindt u in de call for proposals, bijgevoegd op deze pagina.

Procedure

Aanvragen worden beoordeeld volgens een procedure van hoor- en wederhoor. Dit zal leiden tot een advies betreffende honorering of afwijzing van de commissie Wetenschappelijk Gebruik Supercomputers (WGS) aan het NWO domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen.
Meer informatie over de procedure vindt u in de call for proposals, bijgevoegd op deze pagina.

Voor meer informatie over de commissie Wetenschappelijke Gebruik Supercomputers, zie de NWO website .

Meer informatie

Voor meer informatie over de beschikbare Nationale Computersystemen verwijzen wij u naar de website van SURF .

Voor kleine rekentijdaanvragen kan direct bij SURF toegang tot genoemde computersystemen worden aangevraagd. Ga hiervoor naar: surf.nl/onderzoek (zie rekendiensten).

 

Contact

Dr. Barbara van der Sar-Reumer Dr. Barbara van der Sar-Reumer +31 (0)70 3494602 rekentijd@nwo.nl