Rekentijd Nationale Computersystemen

Rekentijd Nationale Computersystemen is een financieringsinstrument waarmee onderzoekers, onderzoeksgroepen en onderzoeksinstituten toegang kunnen krijgen tot rekentijd op de nationale geavanceerde computersystemen HPC Cloud, Lisa, Cartesius en/of Grid.

Waarvoor

Geavanceerde computersystemen worden gebruikt voor technisch-wetenschappelijk onderzoek waarbij grote rekenproblemen moeten worden opgelost. In Nederland zijn verschillende computersystemen beschikbaar voor landelijk gebruik en in beheer bij SURFsara: HPC Cloud, het nationale rekencluster Lisa, de Cartesius supercomputer en de Grid infrastructuur. Het financieringsinstrument Rekentijd Nationale Computersystemen financiert toegang tot deze nationale computervoorzieningen.

Voor wie

Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen:

 • Nederlandse universiteiten;
 • Universitair Medisch Centra;
 • KNAW-instituten;
 • NWO-instituten;
 • Nederlandse hogescholen;
 • Nederlands Kanker Instituut; 
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.
 • NCB Naturalis;
 • Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
 • onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
 • de aan SURF Coöperatie deelnemende instellingen: KNMI, RIVM, TNO, Nationaal Archief, Koninklijke Bibliotheek, Universiteit voor Humanistiek, Politieacademie.

Toegang tot de Nationale Computersystemen kan worden aangevraagd door medewerkers in dienst van één van de bovengenoemde instellingen. Indien de aanvrager geen vast dienstverband heeft bij de instelling, dient de aanvraag te worden ondertekend door een verantwoordelijk wetenschappelijk begeleider met een vaste aanstelling. Hiermee verklaart de begeleider zich garant te stellen voor de verantwoording van toegekende rekentijd na afloop van het project.

Wat aanvragen

Bij NWO Exacte en Natuurwetenschappen kan subsidie worden aangevraagd voor toegang tot de geavanceerde nationale computersystemen HPC Cloud, Lisa, Cartesius (CPU), Cartesius (GPU-cluster), en Grid.

Het gaat binnen deze ronde om grote rekentijdaanvragen van: 

 • meer dan 50.000 SBU op HPC Cloud;
 • meer dan 100.000 SBU op Lisa;
 • meer dan 500.000 SBU op Cartesius (CPU en/of GPU);
 • meer dan 500.000 SBU op Grid.

Voor kleinere rekentijdaanvragen (t/m 50.000 SBU op HPC Cloud, t/m 100.000 SBU op Lisa, t/m 500.000 SBU op Cartesius, en t/m 500.000 SBU op Grid) kan direct bij SURFsara toegang tot genoemde computersystemen worden aangevraagd. Ga hiervoor naar: surf.nl/onderzoek. Er kan binnen dezelfde onderzoekslijn maximaal 1 aanvraag per kalenderjaar worden ingediend bij SURFsara.

Bij het aanvragen in deze ronde wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende typen aanvragen:

 • Individuele aanvragen;
 • Groepsaanvragen;
 • Dutch Computer Challenges Projects (DCCP) aanvragen;
 • Vervolgaanvragen.

Meer informatie over de typen aanvragen kunt u terugvinden in de call bijgevoegd bij deze pagina.

Wanneer

 • Aanvragen kunnen op ieder moment ingediend worden. Er zijn geen deadlines.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • Organisatie van het project;
 • Wetenschappelijke aspecten van het project;
 • Noodzaak van toegang tot een supercomputer.

Meer informatie over de criteria vindt u in de call for proposals, bijgevoegd op deze pagina.

Procedure

Aanvragen worden beoordeeld volgens een procedure van hoor- en wederhoor. Dit zal leiden tot een advies betreffende honorering of afwijzing van de commissie Wetenschappelijk Gebruik Supercomputers (WGS) aan het NWO domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen.
Meer informatie over de procedure vindt u in de call for proposals, bijgevoegd op deze pagina.

Voor meer informatie over de commissie Wetenschappelijke Gebruik Supercomputers, zie de NWO website .

Meer informatie

Voor meer informatie over de beschikbare Nationale Computersystemen verwijzen wij u naar de website van SURFsara .

Voor kleine rekentijdaanvragen kan direct bij SURFsara toegang tot genoemde computersystemen worden aangevraagd. Ga hiervoor naar: surf.nl/onderzoek .

 

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Grote faciliteiten

Budget

14,5 miljoen SBU op HPC Cloud, 11 miljoen SBU op Lisa, 275 miljoen SBU op Cartesius, 70 miljoen SBU op Grid

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen WOTRO Science for Global Development NWO-breed Toegepaste en Technische Wetenschappen Medische Wetenschappen Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek NWO-Institutenorganisatie Netherlands e-Science Center (NLeSC) Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Rekentijd nationale computersystemen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Partners

SURFsara

Contact

Dr. Barbara van der Sar-Reumer Dr. Barbara van der Sar-Reumer +31 (0)70 3494602 rekentijd@nwo.nl