PhD@Sea

Het programma PhD@Sea richt zich op multidisciplinaire onderzoeksprojecten die een bijdrage leveren aan optimale planning, werking en onderhoud van windparken op de Noordzee.

Waarvoor

Voor de ambitie van de Nederlandse overheid om in 2050 tot 75 GW windenergiecapaciteit op te wekken, is een aanzienlijk aantal windparken nodig in de Nederlandse sector van de Noordzee. Verschillende andere Europese landen hebben soortgelijke ambitieuze plannen.

Dit impliceert grote uitdagingen rond het beheer van de beschikbare ruimte, inclusief veiligheid, verbetering van de biodiversiteit van mariene habitats, interactie met andere gebruikers van de Noordzee, bescherming van het mariene milieu, het onderhoud van de parken en de inpassing van het grote aanbod van offshore windenergie in het Europese elektriciteitsnetwerk.

Daarom is onderzoek nodig; 

  1. in een hele reeks disciplines - natuurwetenschappen, technologie, ecologie, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen,
  2. die goed geïntegreerd en op elkaar afgestemd zijn, en
  3. die synergieën zullen opleveren.

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend door een academisch onderzoeker namens een consortium van academische onderzoekers en publieke en / of private co-financieringspartners. Een consortium omvat onderzoekers van ten minste twee verschillende kennisinstellingen.

Wat aanvragen

Het maximale budget dat kan worden aangevraagd is EUR 1,5 miljoen en elke aanvraag dient ten minste 30% co-financiering mee te brengen. In aanmerking voor vergoeding komen kosten voor promovendi die zijn aangesteld bij een kennisinstelling en voor projectspecifieke kosten zoals materialen, reizen en / of apparatuur. Daarnaast kan de aanvraag kosten omvatten voor kennisbenutting, internationalisatie en Money follows Cooperation.

Wanneer

De sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is:

  • 13 juni 2019, 14:00 hours CEST.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:

  1. Relevantie voor het PhD@Sea-programma
  2. Wetenschappelijke kwaliteit en originaliteit
  3. Innovatiepotentieel en impact op de offshore-sector

Elk criterium zal een gelijk gewicht hebben in de beoordeling en het vaststellen van de rangorde.

Procedure

Allereerst wordt de ontvankelijkheid van de aanvraag gecontroleerd. Vervolgens wordt de aanvraag beoordeeld door internationale academische referenten. Vervolgens krijgen aanvragers de gelegenheid om te reageren op de opmerkingen van de referenten. De beoordelingscommissie rangschikt de aanvragen en stuurt haar advies naar het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen. Het bestuur van het ENW domein neemt het uiteindelijke financieringsbesluit.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

13 juni 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

1.500.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Contact

Dr. ir. Bram Borkent Dr. ir. Bram Borkent +31 (0)30 6001310 b.borkent@nwo.nl

Contact

Anthony Gadsdon Anthony Gadsdon +31 (0)70 3494276 a.gadsdon@nwo.nl