Planetair en exoplanetair onderzoekssprogramma - PEPSci

Onderzoekers binnen de planetaire en exoplanetaire wetenschap kunnen financiering aanvragen voor een coherent onderzoeksprogramma met een sterk interdisciplinair karakter op het gebied van de aardwetenschappen en astronomie.

Waarvoor

Het doel van deze call for proposals is om PEPSci-II op te zetten, een coherent en interdisciplinair onderzoeksprogramma dat bottom-up wordt geformuleerd. Om de actuele wetenschappelijke vraagstukken binnen het (exo)planetaire onderzoek te kunnen beantwoorden is een combinatie van onderzoeksvelden nodig. Het PEPSci onderzoeksprogramma opereert op het snijvlak van de aardwetenschappen, planetaire geologie, astronomie en (astro)chemie. Het is belangrijk dat de PEPSci-II projecten sterk met elkaar en met de twee onderzoeksthema’s zijn verbonden. De thema’s zijn:

  1. Bouwstenen van leven: van schijven naar exoplaneten
  2. Aardachtige planeten: van botsende kiezelsteentjes tot dynamische exoplaneten

Voor wie

De planetaire en exoplanetaire onderzoeksgemeenschap wordt uitgenodigd om een voorstel voor een coherent samenstel van projecten in te dienen met een sterk interdisciplinair karakter dat bottom-up wordt samengesteld. 
Voor dat laatste is op 26 september 2019 door NWO een voorbereidende workshop georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst heeft een groot aantal deelnemers afkomstig uit de planetaire en exoplanetaire onderzoeksgemeenschap nagedacht over de inhoudelijke invulling van het PEPSci-II programma, uitgaande van de twee thema’s. Na de bijeenkomst is een schrijfteam gestart met het uitwerken van de ideeën.
Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in PEPSci-II maar nog niet betrokken zijn, dienen contact op te nemen met NWO door een email te sturen naar pepsci@nwo.nl. De deadline voor het leggen van dit contact is 21 november 2019.

Voor de projectvoorstellen geldt dat de hoofdaanvrager afkomstig moet zijn uit de aardwetenschappen of astronomie. 

Wat aanvragen

Het beschikbaar budget voor deze call for proposals is 2,24 M€. Voor elk individueel projectvoorstel kunt u subsidie aanvragen voor één promovendus of postdoc, aangevuld met materieel budget. Het totale budget dat per individueel project beschikbaar is, is € 280,000.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van voorstellen was 19 december 2019, om 14:00 uur CET.

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld op de volgende vier criteria:

  1. Coherentie en interdisciplinair karakter 
  2. Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel
  3. Kwaliteit van het consortium
  4. Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact

In de beoordeling worden de criteria als volgt gewogen:
30%, 30%, 20%, en 20% voor respectievelijk criterium 1,2,3 en 4.

Procedure

Alle ontvankelijke aanvragen worden ter evaluatie naar een beoordelingscommissie gestuurd. De beoordeling vindt plaats tijdens een meerdaagse bijeenkomst. NWO nodigt de aanvragers uit om het samenstel van projecten en de projectvoorstellen te presenteren. De commissie is in gelegenheid om bij elke presentatie vragen te stellen. Na afloop van de presentaties komt de commissie bijeen in een gesloten sessie. Vervolgens brengt de commissie advies uit over de verdere uitwerking van de voorstellen. De aanvragers verwerken het advies van de commissie in hun voorstel en dienen een definitief projectvoorstel in. De bijeenkomst wordt afgesloten met een laatste gesloten sessie. In deze sessie beoordeelt de commissie de projectvoorstellen en het volledige onderzoeksprogramma en stelt een honoreringsadvies op voor het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen.

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

19 december 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

€ 2.24 million

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Planeet en exoplaneet onderzoeksprogramma

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Maaike Damen Maaike Damen +31 (0)70 3440923 m.damen@nwo.nl

Contact

Dr. Hayfaa Abdul Aziz Dr. Hayfaa Abdul Aziz +31 (0)70 3494087 h.abdulaziz@nwo.nl