Partnership NWO-CCC - Carbobiotics: Pre/Probiotics Mitigating the Antibiotics Burden

Het NWO-CCC Partnership programma wil effectieve samenwerking tussen wetenschap en industrie stimuleren in het onderzoek naar de rol van koolhydraten voor gezondheid van mens en dier. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten op dit onderwerp. Die projecten zullen worden opgenomen in de publiek-private samenwerking van het Carbohydrate Competence Center (CCC) met NWO.

Waarvoor

Het doel van de NWO-CCC call CarboBiotics is het ontwikkelen van een efficiënte keten van precieze methoden voor het bestuderen van effecten van antibiotica/prebiotica/probiotica op (in)stabiliteit en herstel van microbiota in het maagdarmkanaal op het stam- en poulatieniveau, in zowel de mens (in het bijzonder baby's en ouderen) als landbouwhuisdieren (gevogelte, varkens, runderen). De wisselwerking tussen microbiota en gastheer zal in detail worden bestudeerd om de (positieve/negatieve) effecten op menselijke en dierlijke gezondheid te ontrafelen. Dit zou kunnen leiden tot beter begrip van de werkingsmechanismen van reeds beschikbare prebiotische koolhydraten, de identificatie en ontwikkeling van nieuwe prebiotica en "next generation" probiotica.

Voor wie

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie en in dienst van een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut.

Wat aanvragen

Financiering kan worden aangevraagd voor projecten tot een maximum van 500.000 euro. Projecten moeten wetenschappelijk interdisciplinair zijn en bijdragen van tenminste twee verschillende universiteiten/onderzoeksinstituten omvatten.

U kunt financiering aanvragen voor de kosten van het onderzoek, zoals aanstelling van personeel (aio of postdoc) en materiële voorzieningen (apparatuur, verbruiksgoederen, reiskosten e.d.) en veldwerk. Licht elke kostensoort apart toe.

U kunt geen financiering aanvragen voor vaste stafmedewerkers, studentassistenten, analisten of technici, 'overhead', algemene laboratoriumuitrusting en kosten voor onderhoud, verzekeringen, congresbezoek en publicaties.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen was 6 april 2017, 14:00 uur (Midden-Europese tijd).
  • De deadline voor het indienen van volledige aanvragen was 6 juli 2017, 14:00 uur (Midden-Europese tijd).

Beoordeling

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
A. Originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit;
B. Potentieel voor maatschappelijke en economische toepassing.

Deze twee criteria wegen even zwaar in de beoordeling en prioritering.

Procedure

De procedure heeft de volgende stappen:

  • Indiening van vooraanmeldingen;
  • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de vooraanmeldingen;
  • Selectie van vooraanmeldingen door de beoordelingscommissie;
  • Indiening van volledige aanvragen;
  • Vaststellen van de ontvankelijkheid van de volledige aanvragen;
  • Beoordeling van volledige aanvragen door buitenlandse referenten en wederhoor;
  • Beoordeling van volledige aanvragen door de beoordelingscommissie;
  • Besluit bevoegd bestuur binnen NWO op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Meer informatie

Meer informatie over het Carbohydrate Competence Center is te vinden op de website http://www.cccresearch.nl/pages/nederlands/welkom.php?lang=NL

Mailadres partner:

Carbohydrate Competence Center (info@cccresearch.nl)

 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

6 juli 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

2.250.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Partnership NWO-CCC

Partners

AVEBE, FrieslandCampina, Nutrition Sciences

Nieuw financieringsinstrumentarium

Om samenwerking te bevorderen harmoniseert NWO de huidige subsidie-instrumenten zoveel mogelijk.

Contact

Drs. Martijn Los Drs. Martijn Los +31 (0)70 3440508 alwccc@nwo.nl