NWO Open Competitie ENW - KLEIN

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contact beperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Binnen de NWO Open Competitie ENW- KLEIN kunnen onderzoekers individueel of in samenwerking onderzoeksvoorstellen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek op de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW).

Waarvoor

KLEIN-subsidies zijn bedoeld voor het uitvoeren van nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie. De KLEIN-subsidie biedt onderzoekers de mogelijkheid om creatieve, risicovolle ideeën uit te werken en wetenschappelijke vernieuwingen tot stand te brengen die de basis kunnen vormen voor de onderzoeksthema’ s van de toekomst. Er zijn drie categorieën KLEIN-subsidies: KLEIN-1 (1 wetenschappelijke positie), KLEIN-2 (2 wetenschappelijke posities in samenwerking) en KLEIN-0 (investeringen) die in onderlinge competitie beoordeeld worden.

Voor wie

Onderzoekers kunnen indienen wanneer zij:

  • in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut; én
  • een dienstverband hebben voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd of een speciale garantie van hun universiteit overleggen indien dit niet geval is.

Wat aanvragen

De NWO Open Competitie ENW- KLEIN kent drie varianten:

  • KLEIN-1-subsidie bedraagt maximaal 350.000 euro. De subsidie moet ingezet worden voor één wetenschappelijke positie in combinatie met materieel budget, eventuele investeringen en/of niet-wetenschappelijke ondersteuning.  
  • KLEIN-2-subsidie bedraagt maximaal 700.000 euro en kent één hoofdaanvrager en één medeaanvrager met complementaire expertise. De subsidie moet ingezet worden voor twee wetenschappelijke posities in combinatie met materieel budget, eventuele investeringen en/of niet-wetenschappelijke ondersteuning.
  • KLEIN-0-subsidie bedraagt minimaal 150.000 euro en maximaal 500.000 euro voor financiering van een investering. De instelling moet minimaal 25% bijdragen aan de kosten van de investering.

Wanneer

Binnen de NWO Open Competitie ENW - KLEIN kunnen aanvragen doorlopend worden ingediend.

Beoordeling

Criteria

De beoordeling vindt plaats op grond van de volgende criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel (Wat)
  2. Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact (Waarom)

Criterium 1 zal 70% uitmaken van het totaaloordeel; criterium 2 weegt voor 30% mee.

Procedure

Alle ontvankelijke aanvragen worden beoordeeld door onafhankelijke experts, waarop aanvragers een reactie/weerwoord kunnen geven. Vervolgens worden door verschillende clustercommissies de meest kansrijke voorstellen geselecteerd voor domeinbrede beoordeling. Een domeinbrede beoordelingscommissie komt tot één prioritering van de geselecteerde aanvragen en adviseert het domeinbestuur Exacte en Natuurwetenschappen over de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen. Het Domeinbestuur ENW neemt, op basis van het advies van de commissie en de beschikbare middelen een besluit over toe- of afwijzing.


Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

Doorlopend aanvragen

Type

Persoonsgebonden

Budget

30 miljoen euro (1 aug 2019 t/m 31 juli 2020)

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Open competitie ENW

Speerpunt

Vrij onderzoek en talent (2015-2018)

Contact

Dr. Margot Snel Dr. Margot Snel +31 (0)70 3440758 enw-klein@nwo.nl