NWO Open Competitie ENW - GROOT

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Binnen de NWO Open Competitie ENW - GROOT kunnen onderzoekers in samenwerking (consortia) onderzoeksvoorstellen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek op de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en daarmee de gelegenheid en vrijheid krijgen om excellente, uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen te versterken en/of uit te breiden.

De call wordt eens in de twee jaar opengesteld.

Waarvoor

GROOT-subsidies zijn bedoeld voor consortia waarin onderzoeksgroepen door samenwerking (gecoördineerde bundeling van expertises en krachten) een meerwaarde creëren ten opzichte van afzonderlijke KLEIN-subsidies. Een uitstekende track record en de kwaliteit van de behaalde wetenschappelijke resultaten van de aanvrager(s) vormen belangrijke criteria in de beoordeling van de ingediende aanvragen. De GROOT-subsidies geven onderzoekers gelegenheid en vrijheid om excellente, uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen te versterken en/of uit te breiden.

Voor wie

Onderzoekers kunnen indienen wanneer zij:

  • in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut; én
  • een dienstverband hebben voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd of een speciale garantie van hun universiteit overleggen indien dit niet geval is.

Wat aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor vier of meer tijdelijke wetenschappelijke posities als verschillende onderzoeksgroepen van minimaal twee verschillende instellingen (bijvoorbeeld universiteiten of NWO- of KNAW-instituten) samenwerken. Voor deze subsidie geldt dat de wetenschappelijke posities in combinatie met materieel budget en eventuele investeringen (apparatuur) aangevraagd kunnen worden, voor minimaal 1.000.000 euro en maximaal 3.000.000 euro.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen was dinsdag 12 februari 2019, om 14.00 uur CEST.
  • De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen was donderdag 26 september 2019, om 14.00 uur CEST.

De volgende deadline voor het indienen van vooraanmeldingen ligt naar verwachting in februari 2021.

Beoordeling

Criteria

De beoordeling vindt plaats op grond van de volgende criteria:

  1. Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel (Wat)
  2. Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact (Waarom)
  3. Kwaliteit van het consortium (Wie) Criterium 1 zal 40% uitmaken van het totaaloordeel; criterium 2 en 3 wegen elk voor 30% mee.

Procedure

De procedure verloopt in twee stappen: vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen. In de eerste stap selecteren advies- en beoordelingscommissies de meest kansrijke vooraanmeldingen. Dit gebeurt op basis van de vooraanmeldingen, een hoor/wederhoor-procedure en een eventueel interview. In de tweede stap worden de uitgewerkte aanvragen aan referenten voorgelegd, waarna de aanvragers een weerwoord schrijven op de referentenrapporten. Alle aanvragers in de tweede stap worden voor een interview uitgenodigd waar zij hun voorstel kunnen toelichten. Op basis van de aanvragen, referentenrapporten, weerwoord en interview adviseert de beoordelingscommissie het Domeinbestuur ENW welke aanvragen voor honorering in aanmerking komen.

BELANGRIJK: Uitsluitend op uitnodiging en bij een positieve evaluatie van de vooraanmelding (bestuursbesluit), mogen uitgewerkte aanvragen worden ingediend.

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

26 september 2019 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

25.000.000 euro elke twee jaar

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Open competitie ENW

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dr. Katrien Uytterhoeven Dr. Katrien Uytterhoeven +31 (0)70 3440948 k.uytterhoeven@nwo.nl