Open Competitie ENW – XL

In de NWO Open Competitie ENW – XL kunnen consortia van onderzoekers voorstellen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, fundamenteel onderzoek op de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Consortia creëren hierbij door samenwerking meerwaarde ten opzichte van afzonderlijke kleinere projecten, zoals bijvoorbeeld ENW – M - subsidies.

Waarvoor

Binnen de NWO Open Competitie ENW – XL kunnen onderzoekers in samenwerking (consortia) onderzoeksvoorstellen indienen voor nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek op de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en daarmee de gelegenheid en vrijheid krijgen om excellente, uitdagende en innovatieve onderzoekslijnen te starten, te versterken en/of uit te breiden.

Voor wie

Een consortium bestaande uit minimaal 2 onderzoekers uit verschillende organisaties kan indienen wanneer de onderzoekers:

in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut; én een dienstverband hebben voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd.

Aanvragers met een ‘tenure-track’ aanstelling’ moeten met een brief aantonen dat adequate begeleiding van uitvoerders gegarandeerd is.

Let op: lees de details en aanvullende voorwaarden in de call for proposals.

Wat aanvragen

Een ENW-XL-subsidie bedraagt minimaal € 1.000.000 en maximaal € 3.000.000. De subsidie moet ingezet worden voor ten minste vier wetenschappelijke posities.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 15 april 2021, om 14.00:00 CE(S)T.
 • De deadline voor het indienen van aanvragen is 23 december 2021, om 14.00:00 CE(S)T.

De call wordt eens in de twee jaar opengesteld.

Beoordeling

Criteria

De beoordeling van de vooraanmeldingen vindt plaats op grond van de volgende twee criteria:

 1. Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel (weging 50%);
 2. Kwaliteit van het consortium (weging 50%).

De beoordeling van de uitgewerkte aanvragen vindt plaats op grond van de volgende drie criteria:

 1. Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel (weging 40%);
 2. Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact (weging 20%);
 3. Kwaliteit van het consortium (weging 40%)

Procedure

De procedure kent twee stappen: vooraanmeldingen en uitgewerkte aanvragen.

Vooraanmeldingsfase

Vooraanmeldingen worden beoordeeld in clustercommissies. NWO streeft ernaar om de clustercommissies zodanig samen te stellen dat de deskundigheid van de commissieleden zo goed mogelijk aansluit bij de door de aanvragers aangegeven onderzoeksgebieden. Aan de hand van de beoordelingscriteria selecteren de clustercommissies de meest kansrijke vooraanmeldingen per cluster. Vooraanmeldingen worden niet voorgelegd aan referenten en daarom kent deze procedurestap geen weerwoordfase. Het Domeinbestuur ENW neemt op grond van de adviezen van de clustercommissies een bindend besluit over het al dan niet uitwerken van de vooraanmeldingen.

Fase van uitgewerkte aanvragen

In de tweede stap worden de uitgewerkte aanvragen aan referenten voorgelegd, waarna de aanvragers een weerwoord schrijven op de referentenrapporten. Alle consortia worden voor een interview uitgenodigd in één van de drie beoordelingscommissies. Vervolgens rangschikken de beoordelingscommissies de aanvragen op basis van de beoordelingscriteria. Een domeinbrede beoordelingscommissie komt tot één prioritering van de aanvragen en adviseert het domeinbestuur ENW over de kwaliteit van de onderzoeksvoorstellen. Het domeinbestuur ENW neemt, op basis van het advies van de commissie een besluit over toe- of afwijzing.

BELANGRIJK: Uitsluitend op uitnodiging en bij een positieve evaluatie van de vooraanmelding (bestuursbesluit), mogen uitgewerkte aanvragen worden ingediend.

Meer informatie

Voorheen stond dit programma bekend als NWO Open Competitie ENW – GROOT. Vanaf ronde 2021 gaat dit programma verder onder de naam NWO Open Competitie ENW – XL. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de procedurele aanpassingen die t.o.v. de ronde 2019 zijn doorgevoerd.

Procedure

 • De vooraanmeldingsfase kent geen interview en geen beoordeling door een ENW-brede commissie meer. In plaats daarvan worden vooraanmeldingen door een clustercommissie beoordeeld.
 • In de uitgewerkte fase worden interviews afgenomen door één van drie beoordelingscommissies in plaats van door één brede commissie. Een brede commissie komt vervolgens tot één prioritering.

Indienvoorwaarden

 • Een onderzoeker mag slechts betrokken zijn (als hoofdaanvrager, of als mede-aanvrager) bij één ENWXL-aanvraag in ronde 2021.

Criteria

 • Er wordt minder gewicht gegeven aan het criterium ‘Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact’.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

15 april 2021 14:00

Type

Persoonsgebonden

Budget

minimaal € 1.000.000 en maximaal € 3.000.000

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Dhr. dr. ir. R. Achten Dhr. dr. ir. R. Achten +31 (0)70 3494565 ENW-XL@nwo.nl