Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

Met de tweede financieringsronde van Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur worden de 33 (clusters van) faciliteiten die in de actuele Nationale Roadmap zijn opgenomen in de gelegenheid gesteld financiering aan te vragen voor de ontwikkeling van grootschalige wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur.

Waarvoor

Grootschalige wetenschappelijke infrastructuur is van groot belang voor het verrichten van vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast speelt het een belangrijke rol als aanjager van maatschappelijke en economische innovatie.

Voor wie

Financiering kan uitsluitend worden aangevraagd door instellingen of organisaties van wie projecten zijn opgenomen op de actuele Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2016-2020.

Wat aanvragen

Grootschalige wetenschappelijke infrastructuur (GWI) kan alleen gerealiseerd worden door een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. Financiering uit de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur kan worden ingezet voor:

Kapitaal investeringen

  • De ontwikkeling en aanschaf/bouw van de beoogde GWI, dan wel kosten voor een dusdanige aanpassing van een bestaande GWI zodat hiermee wetenschappelijke doorbraken kunnen worden bereikt;

Exploitatie kosten

  • Deze kunnen eenmalig aangevraagd worden voor een periode van maximaal 5 jaar.

Als ondergrens voor de totale omvang (kapitaal investeringen + exploitatie kosten) van de in het kader van dit programma te realiseren investering (NWO-middelen en eigen bijdrage samen) geldt een minimum van 10 miljoen euro. Er kan financiering aangevraagd worden voor een periode van maximaal 10 jaar.

De call for proposals geeft een volledig overzicht van de aan te vragen financiering (zie documentatie). 

Wanneer

De deadline voor het indienen van aanvragen was 4 juni 2019, om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordelingsprocedure

Criteria

De aanvragen worden beoordeeld op vier criteria:

  1. Science en excellence case (weging 1/3)
  2. Strategic case en innovation (weging 1/3)
  3. Management case (weging 1/6)
  4. Technical and Business Case (weging 1/6)

Procedure

Een onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld door NWO beoordeelt alle aanvragen. De commissie krijgt schriftelijke commentaren van wetenschappelijke experts (referenten). Aanvragers kunnen hierop een weerwoord geven dat ook meetelt in het oordeel. Een aantal kansrijke aanvragen wordt door de commissie uitgenodigd voor een interview. De aanvragers lichten bij die gelegenheid hun investering toe. 

Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

4 juni 2019 14:00

Type

Investeringen

Budget

95 mln euro

Wetenschapsterrein

NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Nationale roadmap grootschalige onderzoeksfaciliteiten

Speerpunt

Onderzoek Infrastructuur

Contact

Dr. Jelte Wouda Dr. Jelte Wouda +31 (0)70 3440590 roadmap@nwo.nl