Materials for Sustainability - Public-Private Partnership Programme (type P)

Onderzoekers aan een Nederlandse universiteit met een vaste aanstelling of op een tenure track kunnen financiering aanvragen voor materiaalonderzoek in het kader van hernieuwbare energie (primaire en secundaire conversie en opslag).

Waarvoor

In het licht van het belang en urgentie van de transitie naar een duurzaam energiesysteem en de grote mogelijkheden die met deze transitie geassocieerd worden, door bedrijven in zowel de topsector Chemie als Energie, is het doel van het programma Materials for Sustainability "materialen voor efficiënte primaire en secundaire conversie van hernieuwbare energie en materialen voor energieopslag". Tegelijkertijd koppelt het programma aan prioriteiten uit de Kennis- en Innovatieagenda's 2016-2019 van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie van de topsectoren Chemie en Energie. Daarnaast is het programma gelinkt aan de bouwstenen voor de energietransitie zoals beschreven in de route Energietransitie van de Nationale Wetenschapsagenda. Materiaalonderzoek staat nadrukkelijk centraal in het programma en van projecten wordt verwacht dat materialen in hun toepassingscontext aangewend worden. Duurzaamheid van de materialen en duurzaam ontwerp zijn imperatieve aspecten binnen het programma.

Voor wie

Ervaren, gepromoveerde onderzoekers met een vaste aanstelling of op een tenure track aan een Nederlandse universiteit kunnen als hoofdaanvrager optreden. In het geval van een tenure track positie (of vergelijkbaar, zoals financiering via een Vidi-beurs), moeten de onderzoekers een verklaring van de directeur/decaan van het instituut toevoegen waarin vooruitzicht op een vaste aanstelling kenbaar wordt gemaakt.Voor aanvragen binnen het publiek-private deel van het programme (P) is samenwerking met minimaal één private partner een vereiste, waarbij minimaal een cofinanciering van 30% gevraagd is.

Wat aanvragen

Aanvragen binnen het publiek-private deel van het programma (P) gaan over publiek-private samenwerkingen waarbij samenwerking met minimaal één private partner vereist is en een totale cofinanciering van tenminste 30% verwacht wordt. Voorstellen moeten een minimum omvang van 250.000 euro publiek geld hebben. Voor projecten binnen het type P is een maximale omvang van ongeveer 500.000 euro publiek geld toegestaan. In het geval dat grotere projecten noodzakelijk zijn, dan moet dit om grote uitdagingen binnen de scope van het programma gaan en duidelijk kenbaar gemaakt en gemotiveerd worden in de aanvraag. Maximaal één aanvraag per hoofdaanvrager is toegestaan.

Wanneer

  • De sluitingsdatum van deze call was 1 september 2017 om 14:00 uur CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

Voor alle aanvragen geldt dat zij binnen de opgestelde scope van het programma Materials for Sustainability moeten passen. Bij alle voorstellen is de wetenschappelijke kwaliteit leidend. Maar ook de innovatieve aspecten en de kwaliteit van het consortium worden meegenomen. Meer details kunnen in de calltekst gevonden worden.

Procedure

Na het sluiten van de aanvraagtermijn (op 1 september 2017) worden de aanvragen op ontvankelijkheid getoetst en daarna voorgelegd aan referenten. Begin november zullen de referentenrapporten aan de aanvragers voor weerwoord worden voorgelegd. Vervolgens worden de aanvragen ter prioritering voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige commissie waarna eind november of begin december de beslissing over te honoreren voorstellen door het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen zal worden genomen.


Kenmerken

Status

Langdurig gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

1 september 2017 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

4.500.000 euro

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)

Contact

Dr. ir. Christine Hiemstra Dr. ir. Christine Hiemstra +31 (70) 3494068 c.hiemstra@nwo.nl