Lorentz Center

Het Lorentz Center is een nationaal workshop center dat internationale, wetenschappelijke bijeenkomsten organiseert in alle disciplines. Financiering komt van NWO (40%), Universiteit Leiden (40%) en overige fondsen (20%).

Waarvoor

Het Lorentz Center organiseert zowel mono- als multidisciplinaire workshops. Hiermee wordt grensverleggend en innovatief onderzoek bevorderd, ook in relatie tot grote maatschappelijke vraagstukken.

De focus van het Lorentz Center ligt op het stimuleren van samenwerking tussen onderzoekers en onderzoekgemeenschappen, ook buiten de academische wereld.  De workshops kenmerken zich door een interactief karakter. Er is veel tijd voor discussie en informele interactie, waardoor ruimte wordt gecreëerd om binnen korte tijd tot nieuwe samenwerkingen te komen.  

Het Lorentz Center organiseert een aantal workshops in nauwe samenwerking met andere wetenschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Samen met het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences), kent het Lorentz Center fellowships toe voor interdisciplinair onderzoek, dat de alfa- en gammawetenschappen verbindt met de bèta- en technische wetenschappen. De samenwerking met CECAM (Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire) richt zich op baanbrekende workshops op het gebied van computational simulation and modelling. Daarnaast organiseert het Lorentz Center samen met het NLeSC (Netherlands eScience Center) jaarlijks een workshop die big data en computational sciences bij elkaar brengt.

Workshop opzet

Een Lorentz Center workshop duurt meestal 5 dagen en heeft, afhankelijk van de locatie, maximaal 25 (Lorentz Center@Snellius) of 55 (Lorentz Center@Oort) deelnemers. Actieve deelname van zowel senior als junior wetenschappers wordt gestimuleerd. Het aantal lezingen wordt bewust beperkt gehouden, zodat er tijd is om te discussiëren en samen te werken.

Een professionele staf neemt de praktische organisatie van de workshops op zich, zodat de organisatoren zich alleen hoeven te richten op de inhoud. Het Lorentz Center is in 2013 geëvalueerd door een internationale commissie. Deze beoordeelde het center op alle criteria als excellent. Het evaluatierapport vindt u hier. Op basis hiervan heeft NWO besloten het Lorentz Center de komende jaren financieel te blijven steunen.

Zelf een workshop organiseren
Voorstellen voor workshops kunnen worden ingediend door elke onderzoeker, uit elk land en in elke wetenschappelijke discipline.  

Aanvragen worden geëvalueerd door monodisciplinaire adviesraden. Wanneer een aanvraag wordt goedgekeurd, is er funding beschikbaar en ondersteuning bij de praktische organisatie van de workshop.

Meer informatie over het Lorentz Center en het indienen van een aanvraag is te vinden op de website van het Lorentz Center.

Wanneer

Er zijn drie deadlines per jaar voor het indienen van voorstellen voor workshops: 30 januari, 30 mei en 30 september.

Criteria

De criteria en de procedure voor de evaluatie zijn te vinden op de website van het Lorentz Center.

 

Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

30 september 2018 23:59

Type

Samenwerking/uitwisseling

Budget

NWO draagt in de orde van k€ 700 per jaar bij

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen

Contact

Mw. drs. Y. Tuin Mw. drs. Y. Tuin +31 (0)70 349 45 63 y.tuin@nwo.nl