Lokale Digitale Competentie Centra

Universiteiten, Universitair medisch centra en de NWO- en KNAW-instituutsorganisatie kunnen éénmalig impulsfinanciering aanvragen voor de opzet of verdere ontwikkeling van een lokaal gevestigd Digitaal Competentie Centrum (DCC). De financiering is bedoeld om onderzoeksinstellingen te stimuleren een bestaand gecentraliseerd DCC verder te ontwikkelen, of een DCC op centraal niveau binnen de instelling op te zetten.

Waarvoor

Dit financieringsinstrument betreft een éénmalige impulsfinanciering voor het opzetten of verder ontwikkelen van een lokaal gevestigd digitale competentie centra (DCC). Op deze manier wil NWO uitvoering geven aan het bestedingsplan van de commissie Apers met betrekking tot het vormen en uitbouwen van Lokale DCC's. Dit wordt gedaan door onderzoeksinstellingen de mogelijkheid te bieden middelen aan te vragen om een bestaand gecentraliseerd DCC verder te ontwikkelen, of een DCC op centraal niveau binnen de instelling op te zetten. Daarnaast heeft dit instrument als doel om de impuls verkregen met deze financiering binnen de organisatie zowel op beleidsmatig als op financieel niveau te borgen.

Voor wie

De volgende organisaties mogen een aanvraag indienen. - De Nederlandse publieke universiteiten, te weten:

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • Open Universiteit
 • Radboud Universiteit
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Technische Universiteit Delft
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Tilburg University
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Wageningen University - Nederlandse Universitair Medisch Centra, te weten:
 • Amsterdam Universitair Medisch Centrum
 • Erasmus Medisch Centrum
 • Leiden Universitair Medisch Centrum
 • Maastricht Universitair Medisch Centrum
 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Radboud Universitair Medisch Centrum
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht 

Overige organisaties die in aanmerking komen voor financiering:

 • KNAW Instituutsorganisatie
 • NWO Instituutsorganisatie

Wat aanvragen

Het maximum aan te vragen budget is afhankelijk van de het aantal onderzoeks‐FTE bij de aanvragende organisatie. De minimale looptijd van de impulsfinanciering betreft 12 maanden, en de maximale looptijd betreft 24 maanden. Binnen het instrument kunnen middelen aangevraagd worden voor:

 • Niet-wetenschappelijk personeel
 • Omscholingskosten

Aanvragende instellingen dienen een eigen bijdrage in te brengen ter hoogte van 70% van het totaal aangevraagde budget. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de programmabrochure, welke onderaan deze pagina te vinden is.

Voor meer informatie wordt u verwezen naar de programmabrochure, welke onderaan deze pagina te vinden is.

Wanneer

Deadline voor het indienen van een aanvraag is donderdag 17 september 2020, 14:00 CE(S)T.

Beoordeling

Criteria

Aanvragen worden beoordeeld op een drietal criteria. De weging van de drie criteria is gelijk. De criteria zijn:

 1. Doelmatigheid van de subsidie;
 2. Borging van het DCC;
 3. Inbedding in de organisatie.

Prodecure

Aanvragen worden door het NWO‐bureau getoetst aan de hand van de hierboven genoemde criteria. NWO is voornemens om alle aanvragen die voldoen aan de voorwaarden en in paragraaf 4.2 genoemde criteria te honoreren.

NWO biedt aanvragers de mogelijkheid om aanvragen die niet voldoen aan de criteria genoemd in paragraaf 4.2 eenmalig aan te passen binnen een door NWO gestelde termijn. Herstelde aanvragen zullen door NWO opnieuw getoetst worden. Indien de verzochte aanpassingen niet of niet correct hersteld zijn in de heringediende aanvraag, kan de aanvraag worden afgewezen.

Meer informatie

 • NWO accepteert maximaal 1 aanvraag per onderzoeksinstelling.

Kenmerken

Status

Open voor aanvragen

Sluitingsdatum

17 september 2020 14:00

Type

Open Access

Budget

4.23 miljoen euro

Wetenschapsterrein

NWO-breed

Speerpunt

Infrastructuur (2019-2022)

Contact

Dhr. J. van Wijk Dhr. J. van Wijk +31 (0)70 3494459 EW-TOP@nwo.nl