Kunstmatige Intelligentie - verantwoorde inzet

Let op gewijzigde sluitingsdatum: De gehele planning van de ronde wordt met twee maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de sluitingsdatum hiernaast weergegeven).

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten.

Let op gewijzigde sluitingsdatum: Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de eerst gecommuniceerde deadline met twee maanden uitgesteld.

De op deze pagina vermelde sluitingsdatum is niet actueel. Deze geeft geen indicatie over de nieuwe sluitingsdatum. NWO communiceert het vernieuwde tijdspad van deze call, inclusief actuele sluitingsdatum, zodra de duur van de contactbeperkende maatregelen bekend is.

Kijk voor uitgebreidere informatie over afspraken rondom lopende rondes en de vervaldatum voor deze regeling op www.nwo.nl/corona.

Call

De ambitie voor dit onderzoeksprogramma is om publiek-private AI-onderzoeksprojecten uit te voeren die wezenlijk bijdragen aan de grote vraagstukken die AI oproept voor de Nederlandse samenleving en economie en om consortia de gelegenheid te geven om zich voor te bereiden op toekomstige AI-onderzoeksprogramma’s. Hiervoor stelt NWO samen met de topsector ICT (roadmap ICT) en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat een totaal bedrag van 2,3M beschikbaar.

Waarvoor

AI is een multidisciplinair vakgebied met het zwaartepunt in de informatica en wiskunde en met belangrijke verbindingen met de levenswetenschappen en sociale en geesteswetenschappen. AI ontwikkelt zich momenteel razendsnel en biedt veel nieuwe mogelijkheden en kansen. Er zijn aan de andere kant ook nog talrijke technologische, maatschappelijke, economische en culturele fundamentele
vraagstukken, zoals:

  • sociale interactie met mensen
  • de transparantie en betrouwbaarheid van AI systemen
  • verantwoord gebruik van AI technieken.

Dit onderzoeksprogramma is gericht op het onderzoek en ontwikkelen van AI algoritmen die verantwoord en zorgvuldig gebruik in toepassingen garanderen.

Voor wie

De financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling in dienst van een Nederlandse universiteit, NWO instituut of een door NWO erkende kennisinstelling. Zie voor details de brochure. Verder moet de hoofdaanvrager een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het
onderzoek waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Wat aanvragen

Per subsidieaanvraag kan minimaal 200.000 en maximaal 500.000 euro subsidie aangevraagd worden voor een onderzoeksproject met een maximale looptijd van 48 maanden.
De begroting van een onderzoeksproject omvat de volgende batensoorten:

  • aangevraagde subsidie
  • minimaal 20 en maximaal 35 % private cofinanciering ten opzichte van het totale projectbudget. De private cofinanciering bestaat voor minimaal de helft uit in cash middelen. Zie paragraaf 3.5 in voor een toelichting over de in cash en in kind cofinanciering.

De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek maar kan ook deels worden aangewend om zich te organiseren en klaar te stomen voor AI onderzoeksprogramma’s in de toekomst. 

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van een aanvraag is: 5 november 2019

Beoordeling

Criteria

  • Criterium 1: Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel (Wat/Wie)
  • Criterium 2: Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact (Waarom)

In de beoordeling worden de criteria als volgt gewogen:
Wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel maakt 70% van de eindscore uit en de wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact 30%.

Procedure

De beoordelingsprocedure start met een ontvankelijkheidstoets door het NWO bureau. Passendheid binnen het programme is onderdeel van deze toets maar wordt uitgevoerd door het team Dutch Digital Delta. Vervolgens worden de ontvankelijke aanvragen beoordeeld door internationale referenten en
volgt er een hoor-wederhoor fase. De beoordelingscommissie adviseert het bestuur van het domein ENW over de kwaliteit en de prioritering van de aanvragen op basis van de aanvragen, de referentenrapporten en de weerwoorden. Het bestuur van het domein ENW besluit over de toekenning
van de beschikbare middelen.


Kenmerken

Status

Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Sluitingsdatum

5 november 2019 14:00

Type

Programmagebonden

Budget

minimaal 200.000 en maximaal 500.000 euro per subsidieaanvraag

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen Sociale en Geesteswetenschappen

Contact

Mw. Dr. S. Mohammadin +31 (0) 70 3494269 s.mohammadin@nwo.nl