Leven met Dementie

Interdisciplinaire publiek-private consortia kunnen financiering aanvragen voor onderzoek die bijdragen aan de overkoepelende missiedoelstelling van de KIA 2020-2023 Gezondheid & Zorg dat in 2030 de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% is toegenomen.

Waarvoor

De opbrengsten van deze call moeten bijdragen aan de overkoepelende missiedoelstelling van de KIA 2020-2023 Gezondheid & Zorg dat in 2030 de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% is toegenomen. Deze missie draagt daarmee ook bij aan de centrale missie binnen het maatschappelijk thema Gezondheid & Zorg. Deze call richt zich op twee interdisciplinaire onderzoekslijnen waarin voor beide lijnen verbinding wordt gelegd met de sleuteltechnologie AI:

 1. Mechanistisch onderzoek, uitmondend in kwalitatief hoogwaardige vroegdiagnostiek, prognostiek en interventies;
 2. Onderzoek naar psychosociale interventies gericht op gepersonaliseerd zelf- en samenmanagement en op bruikbare technologie voor mensen met dementie en hun (in)formele zorgverleners.

Voor wie

Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken.

Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

Wat aanvragen

In deze ronde kan financiering worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van € 2.900.000 tot € 3.088.235. NWO financiert maximaal 85% van de totale projectomvang (= max. € 2.625.000); de rest van de financiering wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering. Voor deze call zijn volgende modules aan te vragen:

 • Personele kosten;
 • Materiële kosten;
 • Investeringen;
 • Kennisbenutting;
 • Internationalisering;
 • Money follows Cooperation;
 • Projectmanagement.

De maximale looptijd van een project is zes jaar.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 26-01-2021, om 14:00 CET.
 • De deadline voor het indienen van aanvragen is 25-05-2021, om 14:00 CEST.

Beoordeling

Criteria

In deze call worden zowel vooraanmeldingen als volledige aanvragen beoordeeld aan de hand van de volgende vier beoordelingscriteria, en de daarbij horende deelcriteria.

 1. Probleemstelling en –analyse, bijdrage aan oplossing
 2. Verwachte impact en route naar impact
 3. Kwaliteit consortium
 4. Kwaliteit onderzoek

Procedure

Vooraanmeldingen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld. De beoordelingscommissie komt, eind maart 2021, voor elke vooraanmelding via een beoordelingsvergadering tot een niet-bindend positief of negatief advies met betrekking tot uitwerking tot volledige aanvraag.

De beoordeling van volledige aanvragen vindt plaats door externe referenten. Vervolgens kunnen de aanvragers een weerwoord schrijven. De leden van de beoordelingscommissie beoordelen vervolgens individueel de voorstellen. De hoogst geprioriteerde consortia vervolgens ontvangen een uitnodiging voor het interview, dat rond eind augustus 2021 zal plaatsvinden.

De beoordelingscommissie biedt haar advies ter besluitvorming aan de raad van bestuur van NWO aan. Begin oktober 2021 stelt de raad van bestuur de definitieve beoordeling van de aanvragen vast.

Meer informatie

Model project overeenkomst

Contact

Inge Valstar +31 (0)70 3495286 kic-dementia@NWO.NL