Leefstijl en Leefomgeving

Interdisciplinaire publiek-private consortia kunnen financiering aanvragen voor duurzame innovatieve preventieve interventies gericht op zowel de leefstijl als de leefomgeving.

Waarvoor

Het doel van de call is een structurele verbetering van de kansengelijkheid om in goede gezondheid te leven door de (door)ontwikkeling en toepassing van duurzame innovatieve preventieve interventies gericht op zowel de leefstijl als de leefomgeving. Voor de ontwikkeling van deze evidence based en effectieve interventies wordt binnen deze call gebruikt gemaakt van AI. De interventies zijn bovendien gebaseerd op eerder opgedane resultaten en de inzet van learning communities.

Voor het slagen van de call moeten de volgende elementen verwerkt zijn in de projecten:

 1. Benutten van AI om mensen duurzaam te bereiken, hun kansengelijkheid te vergroten en om hun gezondheid te bevorderen.
 2. Effectiviteit en werkzame elementen van preventieve interventies in kaart brengen.
 3. Doorontwikkeling van bewezen werkzame elementen in duurzame innovatieve preventieve interventies en toetsen in 2-4 fieldlabs.
 4. Nieuwe verklaringsmodellen voortbouwend op bestaande kennisinfrastructuren.
 5. Identificeren van elementen van overdraagbaarheid van ‘proof of concept’.

Voor wie

Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Een aanvraag wordt opgesteld door een consortium, waarin naast de aanvragers ook andere deelnemers zijn betrokken.
Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

Wat aanvragen

In deze ronde kan financiering worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van €  3.200.000 tot €  3.382.353. NWO financiert maximaal 85% van de totale projectomvang (= max. € 2.875.000); de rest van de financiering wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering.

Voor deze call zijn volgende modules aan te vragen:

 • Personele kosten;
 • Materiële kosten;
 • Investeringen;
 • Kennisbenutting;
 • Internationalisering;
 • Money follows Cooperation;
 • Projectmanagement.

De maximale looptijd van een project is zes jaar.

Wanneer

 • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 26-01-2021, om 14:00 CET
 • De deadline voor het indienen van aanvragen is 25-05-2021, om 14:00 CEST.

Beoordeling

Criteria

In deze call worden zowel vooraanmeldingen als volledige aanvragen beoordeeld aan de hand van de volgende vier beoordelingscriteria, en de daarbij horende deelcriteria.

 1. Probleemstelling en –analyse, bijdrage aan oplossing 
 2. Verwachte impact en route naar impact
 3. Kwaliteit consortium
 4. Kwaliteit onderzoek

Procedure

Vooraanmeldingen worden door de beoordelingscommissie beoordeeld. De beoordelingscommissie komt, eind maart 2021, voor elke vooraanmelding via een beoordelingsvergadering tot een niet-bindend positief of negatief advies met betrekking tot uitwerking tot volledige aanvraag. 

De beoordeling van volledige aanvragen vindt plaats door externe referenten. Vervolgens kunnen de aanvragers een weerwoord schrijven. De leden van de beoordelingscommissie beoordelen vervolgens individueel de voorstellen. De hoogst geprioriteerde consortia ontvangen vervolgens een uitnodiging voor het interview, dat rond eind augustus 2021 zal plaatsvinden.

De beoordelingscommissie biedt haar advies ter besluitvorming aan de raad van bestuur van NWO aan. Begin oktober 2021 stelt de raad van bestuur de definitieve beoordeling van de aanvragen vast. 

Meer informatie

Een model project overeenkomst

Contact

Inge Valstar +31 (0)70 3495286 kic-lifestyle@nwo.nl